Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Optimalizácia tréningového zaťaženia v individuálnych športoch

Publikované práce: v prílohe - spolu 30 výstupov
Práce odovzdané do tlače:

Zborniky a abstrakty: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách(2)
1. ČILLÍK, I.: Tréningový efekt po silovom tréningu u pretekárky v skoku do výšky. In: Kondičný tréning v roku 2011. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 7.10.2011, s. 28 – 39. (1,0)
2. KREMNICKÝ, J. Coretraining zameraný pre bežeckých lyžiarov. In Kondičný tréning v roku 2011. Banská Bystrica : UMB, Fakulta humanitných vied a SAKT 2011, s. 103-113. ISBN 978-80-89090-97-6 (1,0) b