Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Postoje žiakov 4. a 9. ročníkov základnej školy v regióne.stredného Slovenska k telesnej výchove a úroveň ich teoretických.vedomostí z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť, aké postoje k telesnej výchove a pohybovým a športovým aktivitám majú žiaci základných škôl a aká je úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy a športu v intenciách vzdelávacieho štandardu z telesnej výchovy. Skúmaný súbor tvorilo 621 žiakov 4.ročníka základných škôl stredoslovenského regiónu a 1606 žiakov 9.ročníka základných škôl. Na získanie faktografického materiálu boli použité standardizovaný dotazník a vedomostný test. Výskumom bolo zistené, že až 73,75% žiakov 4.ročníkov malo pozitivny postoj k telesnej výchove a športu. Naopak, len 45,21% žiakov 9.ročníkov malo pozitivny postoj k telesnej výchove a športu a až 52,55% žiakov malo k telesnej výchove a športu indiferentný postoj. Len 46 žiakov 4.ročníka ZŠ (tj. 7,41%) a 667 žiakov 9.ročníka ZŠ (t.j. 43,42%) splnilo vzdelávací štandard z telesnej výchovy a športu.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/4505/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Bartík Pavol, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

BARTÍK, P.: Postoje žiakov základných škôl k telesnej výchove a športu a úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, 132 s. ISBN 978-80-8083-764-8 (podiel 1.0 )

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

BARTÍK, P. – MESIARIK, P.: Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v stredoslovenskom regióne k školskej telesnej výchove a športu. In: Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2009. - ISSN 1335-2245. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 4-6. (podiel 1.0)


BARTÍK, P.: Postoje žiakov základných škôl k telesnej výchove. In: Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách a športe / Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2009. - ISSN 1337-7310. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 153-159 (podiel 1.0)

BARTÍK, P. – JURKECHOVÁ, M.: Úroveň postojov žiakov 4. ročníkov ZŠ k telesnej výchove v okrese Považská Bystrica. In: Vychovávateľ : časopis pedagógov. - Bratislava : Educatio, 2009. - ISSN 0139-6919. - Roč. 58, č. 1 (September 2009), s. 10-15. (podiel 1.0)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných (nekonferenčných) zborníkoch, monografiách:

BARTÍK, P. : Úroveň plnenia vzdelávacích štandardov z telesnej výchovy na 1.stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In: Telovýchovný proces na školách. Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác „ Vedy o športe“. Banská Bystrica: PF UMB, 2007, s.25-45. ISBN 978-80-8083-501-9 ( podiel 1.0)

BARTÍK, P. : Postoje žiakov k telesnej výchove na 1.stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In: Telovýchovný proces na školách. Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác „ Vedy o športe“. Banská Bystrica: PF UMB, 2007, s.46-56. ISBN 978-80-8083-501-9 (podiel 1.0)

PALIČKA, M.: Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v regióne Spiš k školskej telesnej výchove a športu . In: Mladá veda 2009 Vedy o športe. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: FHV UMB 2009. s.122-126. ISBN 978-80-8083-857-7 (podiel 1,0)

Práce odovzdané do tlače: V tlači nie sú žiadne práce.
Zborniky a abstrakty: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

BARTÍK, P. : Postoje žiakov 5. a 9. ročníkov na vybraných základných školách k telesnej výchove. In: Konferencia s medzinárodnou účasťou „ Optimální púsobení tělesné zátěže a výživy.“ Hradec Králové: PF UHK, 2007, ISBN 978-80-7041-513-9 /plný text je na CD/ ( podiel 1.0 )

BARTÍK, P. – KRCHŇAVÁ, P.: Postoje žiakov 9.ročníka ZŠ v regióne Púchova k telesnej výchove a úroveň ich teoretických poznatkov z telesnej výchovy. In Sport a kvalita života 2008 : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie [ CD-ROM ]. Brno: FSS MU, 2008, ISBN 978-80-210-4716-7. ( podiel 1.0 )


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

BARTÍK, P.: Úroveň postojov k telesnej výchove a športu žiakov ZŠ v stredoslovenskom regióne. In: Šport a zdravie 2009 : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra, 17. september 2009 . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8094-578-7. - S. 19-25 (podiel 1.0)

JURKECHOVÁ, M.: Úroveň teoretických vedomostí žiakov 4.ročníkov z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu. In: Zborník " Učiteľ pre školu 21.storočia." Banská Bystrica: PF UMB 2009, s.217-225. ISBN 978-80-8083-823-2 (podiel 1.0)