Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku.banskobystrického regiónu ako determinant ich zdravia

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/4519/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. Mgr. Novotná Naďa, PhD.
Zahraničný projekt:nie