Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PhDr. Vlasta Křečková, CSc.

Zaradenie:
Docentka

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 14:00
Piatok
-
Konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín po predchádzajúcom dohovore.

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Vlasta Křečková, CSc.


Email: vlasta.kreckova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:
2013 Habilitačné konanie s obhajobou habilitačného spisu s názvom Construction des ensembles lexicaux ou terminologiques (slovaque et français) v odbore Všeobecná jazykoveda na Pikardskej univerzite Jules Verne v Amiens (Francúzsko). Vedúci habilitačného konania: Prof. Christophe Rey (Pikardská univerzita Jules Verne, Amiens). Dátum obhajoby: 6. 12. 2013. Pikardská univerzita Jules Verne v Amiens (Francúzsko). Zloženie habilitačnej komisie: Prof. Amr Helmy Ibrahim – oponent (Univerzita Franche-Comté, Besançon), Doc. Jean-Léonard Léonard – oponent (Univerzita Paríž 3 - Nová Sorbona, Paríž), Prof. Jean-Michel Eloy, emeritný profesor – oponent (Pikardská univerzita Jules Verne, Amiens), Prof. Patrice Pognan (INALCO, Paríž), Prof. Thomas Szende (INALCO, Paríž), Prof. Marc Van Campenhoudt (Univerzitný inštitút prekladateľstva a tlmočníctva – ISTI, Bruxelles), Prof. Christophe Rey (Pikardská univerzita Jules Verne, Amiens).
1992 CSc. v odbore 73-05-9 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - francúzsky jazyk, miesto: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, téma: Pomenúvacie štruktúry v súčasnej francúzskej odbornej terminológii
1984 PhDr. v odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: francúzština, miesto: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity (UJEP) v Brne
1978 absolventka Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity (UJEP) v Brne, odbor: Učiteľstvo pre školy II. cyklu, špecializácia francúzština a latinčina, v roku
1981 rozšírenie špecializácie o jazyk španielsky.

Vedecko-výskumná činnosť:
• výskum v oblasti lexikológie francúzskeho jazyka so zameraním na slovotvorbu
• výskum v oblasti terminológie a tvorby dvojjazyčných terminologických súborov
• od roku 2003 členka Asociácie pre jazykovedný výskum (CRL - Cellule de recherche en linguistique) so sídlom v Paríži

Riešené výskumné úlohy:
Typ projektu/grant. schémy: Vedecká grantová agentúra MŠSR 
Názov projektu: Valenčné potencie slovies v kontraste
Číslo projektu: VEGA č. 1/0084/14
Doba realizácie projektu: 2014 - 2016
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant. schémy: Vzdelávací projekt / Operačný program Vzdelávanie, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí
Číslo projektu: 26110230109
Doba realizácie projektu: október 2013 - september 2015
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant. schémy: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Názov projektu: Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum
Číslo projektu: SK-FR-0023-11
Doba realizácie projektu: január 2012 - december 2013
Úloha v projekte: spoluriešiteľka 

Typ projektu/grant. schémy: Vedecká grantová agentúra MŠSR
Názov projektu: Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa
Číslo projektu: VEGA č. 1/0790/10
Doba realizácie projektu: január 2010 - december 2011
Úloha v projekte: zástupkyňa vedúcej riešiteľského kolektívu

Typ projektu/grant.schémy: Socrates Lingua 2
Názov projektu: ALPCU „Apprendre les langues des pays candidats à l'entrée dans l'UE" (Učiť sa jazyky krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ)
Číslo projektu: 110377-CP-1-2003-1-FR-LINGUA-L2
Doba trvania projektu: 2003-2006
Úloha v projekte: vedúca riešiteľského kolektívu čiastkovej úlohy zameranej na tvorbu učebnice slovenčiny Découvrir et pratiquer le slovaque pre frankofónne publikum

Typ projektu/grant.schémy: Vedecká grantová agentúra MŠSR
Názov projektu: Manažment terminologických údajov a možnosti jeho uplatnenia v jednotlivých oblastiach poznania a praxe
Číslo projektu: GÚ č. 1/7296/20
Doba trvania projektu: 2000-2002
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Pedagogická činnosť:
• vyučovanie predmetov: lexikológia, terminológia, varianty francúzštiny, odborný preklad, systémové porovnanie slovenského a francúzskeho jazyka

 

 

Kontaktný formulár

=