Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5063
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 163

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:15 - 13:15
Utorok
-
Streda
11:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Prosím, každú konzultáciu vopred ohláste.

Kde ma nájdete

doc. Viktória Liashuk, CSc.
Katedra slovanských jazykov
Tajovského 55
97401 Banská Bystrica

Kancelária: K 163
Telefón: 048 446 5063
Email: viktoria.liashuk@umb.sk

Profesijná charakteristika

Виктория Марленовна Ляшук – выпускница Белорусского государственного университета. Училась на филологическом факультете по двойной специальности «Русский и белорусский язык и литература». Защитила дипломную работу по литературоведческим вопросам взаимоперевода восточнославянских языков. Кандидатская диссертация было посвящена развитию лексики национальной поэзии.

            После окончания университета краткое время работала учителем в Средней школе № 49 г. Минска, затем училась в аспирантуре. Работала сначала преподавателем, затем доцентом на факультете, который окончила. Первый раз была в Словакии по направлению Министерства образования Республики Беларусь в годичной командировке в 1997 г. в качестве иностранного лектора. После возвращения из командировки стала разрабатывать концепцию преподавания инославянского языка и белорусского языка как иностранного. Автор первой программы и научной школы в этой сфере.

Второй раз приехала в Словакию по направлению Министерства образования Республики Беларусь в 2003 г., работала иностранным лектором в Прешовском университете, где несколько лет преподавала также восточнославянские литературы на кафедре славистики философского факультета и русскую литературу на кафеде русистики. Затем с 2011 г. она доцент на педагогическом факультете Католического университета в Ружомберке, где преподавала русский язык и литературу. С 2015 года она доцент кафедры славянских языков философского факультета Университета им. Матея Бела в Банской Быстрице, где преподает русский язык и стилистику.

Автор двух монографий, пяти учебников и учебных пособий, более 250 научных и научно-методических статей, соавтор одной монографии, шести учебников и учебных пособий, двух словарей и двух энциклопедий.

Специализируется в компаративной филологии, стилистике, теории славянских литературных языков, языке художественной литературы, лингвокультурологии, переводе, методике преподавания языка и литературы как иностранных и инославянских.

 

Vysokoškolské vzdelanie: Bieloruská štátna univerzita (Minsk), filologická fakulta, odbor ruský a bieloruský jazyk a literatúra (1985)

 

Pedagogická prax a kariérny rast:

1991 – 1996    Filologická fakulta Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku – odborná asistentka

1993 –             obhajoba kandidátskej dizertácie Rozvoj lexiky bieloruskej poézie.

1996 – 2003    Filologická fakulta Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku – docentka

2000 –             habilitácia v odbore Lingvistika

2003 – 2011    Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove – zahraničný lektor na katedre slavistiky (bieloruský jazyk a literatúra, východoslovanské literatúry )

2011 – 2015    Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – docentka Katedry ruského jazyka a kultúry, neskôr Katedry cudzích jazykov

2015 – doteraz: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela – docentka Katedry slovanských jazykov;

autorka 2 monografií:

Folklórny vektor v kodifikácii bieloruského a slovenského jazyka (Slovensko; Prešov, 2009).

Rozvoj lexikálnych prostriedkov bieloruskej poézie. (Belarus; Minsk, 2012.)

Spoluautorka 1 monografie:

Lexika v synchrónii a diachrónii (Slovensko; Prešov, 2013)

Autorka vysokoškolskej učebnice:

Литературоведение для словацких русистов (Slovensko; Ružomberok, 2013)

Spoluautorka 2 vysokoškolských učebníc:

Aktuálna lexika ruského a slovenského jazyka ako odraz spoločenských zmien. (Slovensko; Prešov, 2010).

Лексика русского языка в синхронии и диахронии. Aнтология учебных текстов и их интерпретация (Slovensko; Prešov, 2010).

Kontaktný formulár

=