Publikačná činnosť

Názvy živlov a ich pragmaticko-komunikačné roly pri medializovaní ozbrojeného konfliktu.

Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Żywioły w poznaniu. Tom 1. Metodologie badań z perspektywy językoznawczej i literaturoznawczej. Ed. E. Pawlikowska-Asendrych. Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017, s. 155 – 175. ISBN 978-83-7455-537-1

Veľké písmená v administratívno-právnych textoch. (Štandardy – anomálie – trendy.)

Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Wachtarczyková, J. (ed.): Aktuálne otázky slovenského jazyka. Zborník príspevkov z konferencie Aktuálne otázky slovenského jazyka (Bratislava 4. – 5. 10. 2016). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a SAP – Slovak Academic Press, 2017, s. 185 – 195. ISBN 978-80-89607-58-7.

O jazykovoj situaciji v slovackich jevroregionach.

Autori: PATRAŠ, Vladimir
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Aktuaľnyje etnojazykovyje i etnokuľturnyje problemy sovremennosti. Kniga II. Moskva : Rukopisnyje pamjatniki Drevnej Rusi, 2015, s. 99 – 112. ISBN 978-5-9905759-8-

Funkcia proprií v procese mediálnej kolokvializácie.

Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Onomastica, LIX, 2015, s. 39 – 56. Kraków : Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN. ISSN 0078-4648
SOCIOLINGUISTIC INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP OF LINEARITY – AREA – SPACE IN THE GLOBALIZED ELECTRONIC PRESS.url

Sociolinguistic Insights on the Relationship of Linearity – Area – Space in the Globalised Electronic Press.

Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Fluminensia, 27, 2015, č. 1, s. 137 – 151. ISSN 0353-4642.
POLARITY, paralely a prieniky 2014.pdf

Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie

Autori: PATRÁŠ, Vladimír (ed.)
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, konanej 6. - 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. 334 s. ISBN 978-80-557-0731-0
K dynamike noriem v hovorenej komunikácii 2012.pdf

K dynamike noriem v hovorenej komunikácii obyvateľov centrálnej časti stredného Slovenska.

Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka. Zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici. Ed. A. Gálisová. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 69 – 81. ISBN 978-80-557-0441-8
Sociolingvistické výskumy bezprostrednej komunikácie a dynamika pojmu +ústnosť+.pdf

Sociolingvistické výskumy bezprostrednej komunikácie a dynamika pojmu ústnosť.

Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk 2013. Biblioteka „LingVariów”, T. 15. Red. H. Kurek. Kraków : Uniwersytet Jagielloński – Wydział Polonistyki, 2012, s. 171–182. ISBN 978-83-7638-237-1
PATRÁŠ 2010.pdf

Hovorená podoba jazyka v meste ako metodologický odkaz a výzva

Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. – 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici. Ed. J. Klincková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 138 – 150. ISBN 978-80-8083-
INÉ čítanie e-determinovaných textov.pdf

"Iné čítanie" elektronicky determinovaných textov

Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. Ed. E. Príhodová. Ružomberok : Filozofická fakulta KU v Ružomberku, 2010, s. 347 – 361. ISBN 978-808084-562-9
PATRÁŠ, V. Sociolinguistic Aspects - 2009.pdf

Sociolinguistic aspects of electronically determined communication

Autori: PATRÁŠ, Vladimír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Studia Oeconomica. Scientific monographs. Karviná : Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. 155 s. ISBN 978-80-7248-522-2

Kontaktný formulár

=