Zamestnanci Filozofickej Fakulty

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, šéfredaktor časopisu Acta historica Neosoliensia

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
118
PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7533
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
12
PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5035
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K031
Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre TJ PaT, katedrová koordinátorka pre prax TJ PAT

Telefónne číslo:
048 446 5127
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 127 (Tajovského 51)
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7119
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F119
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7562
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
56
PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS, koordinátorka pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
048 446 5110
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
110
Mgr. Patrícia Molnárová, PhD.

Mgr. Patrícia Molnárová, PhD.

Výskumná pracovníčka

Telefónne číslo:
048 446 51 40
Kancelária:
K140
Mgr. Lukáš Moravec

Mgr. Lukáš Moravec

Doktorand

Telefónne číslo:
048/446 5627
Kancelária:
J07
doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5621
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
J04