Zamestnanci Filozofickej Fakulty

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5139
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K139
Mgr. Maryna Saltan

Mgr. Maryna Saltan

Telefónne číslo:
048 446 7409
Kancelária:
č. 9
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

Dekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321, 048 446 7421
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F 321
Mgr. François Schmitt, PhD.

Mgr. François Schmitt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor pedagogickej praxe pre francúzsky jazyk. Spolukoordinátor Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Telefónne číslo:
048 446 5129
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 129 (Tajovského 51)
Ing. Kamila Sklenková

Ing. Kamila Sklenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7446
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 016
Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5033
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K033
Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.

Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7506
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T40 F052 / T57 S023
Mgr. Michaela Slováková, PhD.

Mgr. Michaela Slováková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka