Dejiny slovenskej literatúry 3 (LS 2019/2020)

Vážené študentky, vážení študenti,

od 1. 4. by ste si mali v priebehu apríla naštudovať semináre č. 7 až 10.

S akýmikoľvek otázkami sa pokojne obracajte na mňa, som Vám k dispozícii.

Nezabúdajte ani na termín odovzdania seminárnej práce (20. 4. 2020 do 8.00) v e-podobe.

Termín je trochu pozmenený vo Váš prospech.

 

7. S: Expresionizmus v medzivojnovej próze

  • Psychologická motivácia deja v novele M. Urbana Staroba (Nájdete TU.)
  • Poetika expresionistickej novely I. Horvátha Strieborný prach (Nájdete nižšie na stránke.)

 

8. S: Avantgardnosť medzivojnovej prózy

I. Horváth Laco a Bratislava (poetika avantgardných prúdov) (Môžete si stiahnuť tu: https://uloz.to/file/zDr1qFU5/ivan-horvath-clovek-na-ulici-zip)

Avantgardné podnety v zbierke poviedok P. Jilemnického Červená 7 (Nájdete TU.)

 

9. S: Próza naturizmu (poetika, noetika)

(Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli, F. Švantner)

 

10. S: Próza naturizmu

D. Chrobák medzi expresionizmom a naturizmom (zb. Kamarát Jašek) Nájdete aj s rozhlasovou hrou TU: https://uloz.to/hledej?q=kamar%C3%A1t+ja%C5%A1ek

F. Švantner: poetika prózy s tajomstvom (zb. Malka) (Nájdete TU.)

 

Informácie k samoštúdiu sú takéto:

Témy č. 4, 5 a čiastočne 7 (k 6-tke sa vrátime) si naštudujete sami, vrátim sa k nim veľmi stručne a ak budú nejaké doplňujúce otázky od Vás. Prosím o 100-percentnú pripravenosť. (Odborných materiálov je dosť aj na internete.)

Vychádzajte (ako tradične) z názvov seminárov (od hlavného názvu až po čiastkové), mali by ste ich obsah ovládať ako témy.

4. S: Podoby realizmu v medzivojnovej próze

Krčmársky kráľ M. Rázusa ako výraz spisovateľovej koncepcie slovesného umenia (nájdete digitalizované v Zlatom fonde SME: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/301/Razus_Krcmarsky-kral/1)

Myšlienková nonkonformnosť románu L. Nádášiho-Jégé Cesta životom (nájdete digitalizované v Zlatom fonde SME: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/658/Nadasi-Jege_Cesta-zivotom)

Charakteristika básnickej medzigenerácie na príklade Krčméryho poézie (porovnanie zbierky Keď sa sloboda rodilaHerbárium – typické ukážky; máte ich uverejnené nižšie aj s pokynom, už sme o nich mali hovoriť, takže ste pripravení a pripravené)

 

5. S: Symbolizmus a postsymbolizmus. Poprevratová básnická generácia a jej umelecká diferencovanosť. Vitalizmus. Kontakt s avantgardami. Lukáč, Smrek, Beniak. Avantgardná a postsymbol. poetika Novomeského poézie (Romboid – Svätý za dedinou)

Všetky pokyny a texty sa nachádzajú v linkoch nižšie. Zároveň si z príslušných dejín naštudujte charakteristiku jednotlivých autorských poetík. Zoznam odbornej literatúry sme uverejnili prvý týždeň a nájdete ho, samozrejme, aj tu.

 

7. S: Expresionizmus v medzivojnovej próze

Poetika expresionistickej novely I. Horvátha Strieborný prach (Máte ju v linkoch nižšie.)

11. 3. 2020

 

 

Všetko potrebné objavíte v linkoch nižšie:

- informačný list predmetu TU

- zoznam odbornej literatúry TU

- plán seminárov TU

- zoznam seminárnych prác so základnými pravidlami TU.

 

Plán prednášok, tézy a zoznam umeleckej literatúry nájdete pod vizitkou doc. PaedDr. Jozefa Tatára, PhD.

http://www.ff.umb.sk/jtatar/

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie nižšie budem aktualizovať podľa potreby.

 

Seminár č. 7: Strieborný prach od I. Horvátha nájdete TU: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seminár č. 5: Na najbližší seminár sa pripravte podľa plánu seminárov a prečítajte si a interpretujte básne od: Laca Novomeského

Jána Smreka (Cválajúce dni, Cválajúce dni-pokračovanie, Village and city, Village and city-pokračovanie)

Valentín Beniaka (Oblaky, Pieseň o papagájoch)

Emila Boleslava Lukáča

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminár č. 4: Na najbližší seminár sa pripravte podľa pokynov v pláne seminárov: Charakteristika básnickej medzigenerácie na príklade Krčméryho poézie (porovnanie zbierky Keď sa sloboda rodila a Herbária).

Na základe prečítaného sa pokúsiť ukázať odlišnosti poetík „tradičnej“ a modernej symbol. poézie.

Načítajte si primárne tieto básne Š. Krčméryho a prineste si ich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminár č. 3: Na najbližší seminár si naštudujte podľa zoznamu odbornej literatúry problematiku AVANTGÁRD (historický kontext, poetiku) a handout, ktorý si doneste aj na stretnutie.

 

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

10. 2. 2020