Konzultačné hodiny (ZS 2021/2022)

V zimnom semestri AR 2021/2022 (20. september 2021 – 18. december 2021)

ponúkam online konzultačné hodiny

v STREDU 10.00 – 12.00

po predchádzajúcej dohode na zuzana.bariakova@umb.sk.

 

 

20. 9. 2021