BESEDY S PREKLADATEĽKOU

xxxxxxxxx
2021
 
2020
10. 11. 2020 Týždeň vedy a techniky (info tu): Prekladanie ako sebaobjavovacia terapia. Verejná online beseda s prekladateľkou beletrie. Prekladateľka Paulína Šedíková Čuhová prijala pozvanie na online besedu so študentkami a študentmi praxeológie prekladu. Moderátorka: Zuzka Bariaková. Témou boli preklady románov: Daniel Speck "Bella Germania", príbeh lásky talianskej gastarbeiterky v Nemecku. Olga Grjasnowa "Právna nejasnosť jedného manželstva", súčasný berlínsky román
 
2019
Beseda so študentmi praxeológie bola v ŠVK BB. Fotogaléria tu 
 
2018
Verejná beseda bola v ŠVK BB. Info tu