IDEÁL A REALITA - prednáškový cyklus

o tlmočníckych a prekladateľských témach

2019
Ideál a realita: Tlmočenie na súde. 13.11.2019. Hosť: doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD., súdna tlmočníčka, Katedra románskych jazykov FF UMB Banská Bystrica
Prezentácia tlmočníckej a prekladateľskej činnosti pre súdy a iné orgány verejnej moci ako špecializovanej oblasti tlmočenia a prekladu . Východiskom reflexií je právna úprava tejto činnosti v Slovenskej republike. Cieľom prednášky bolo ozrejmiť praktické aspekty jej výkonu so zreteľom na osobnostné predpoklady a odbornú prípravu prekladateľa a tlmočníka.
 
2018
Prezentácia projektovej činnosti k téme: Nahrávky pro výuku tlumočení – aktuální metody a přístupy. Hosť: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.  (Ostravská univerzita v Ostravě, FF, Katedra germanistiky)
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s CLLP - Centrom pre jazyky a jazykovú prax (Center for Language and Language Practices):
http://www.cllp.eu/index.php/2018/05/17/10-pracovne-stretnutie-cllp/
 
2017

IDEÁL A REALITA: Spolupráca prekladateľa s prekladateľskou agentúrou. Hosť: Mgr. Katarína Absolonová

Fotogaléria a správa

 Tlmočenie na súde - skúsenosti z Maďarska. Hosť: Márta Farkasné Puklus, Univerzita Miskolc

Fotogaléria a správa

2016

Ideál a realita: Tlmočenie do posunkového jazyka. Hosť: Mgr. Róbert Šarina

fotogaléria Správa o podujatí

2015
Ideál a realita: Tlmočnícka empíria. Hosť PhDr. František Kolečáni
fotogaléria
2012
Ideál a realita: Tlmočnícka empíria. Hosť: Mgr. Tomáš Sovinec, PhD., 7.11.2012
fotogaléria a správa