Praxeológia prekladu a tlmočenia 1 - TLMOČENIE

                    Naštuduj si                                                                            

                  Navštív a pouč sa

„Tí, ktorí sa zaoberajú praxou bez vedomostí, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu, ktorí keď vystupujú na loď, nikdy s istotou nevedia, kam plávajú." Leonardo da Vinci       
 
 
„Dobrý tlmočník musí byť hochštapler. Je to človek, ktorý sa púšťa na more, nemá kompas, nemá mapu a nevie, kam ho to zavlečie. Smerodajná nie je ani tak znalosť jazyka, z ktorého sa tlmočí, ale pohotovosť a schopnosť vyhmatnúť to, čo treba.“ Ján Vilikovský, TA3, 2011
 
 
Jestvujú iniciatívy či páky, ktorými by sa dala senzibilizovať spoločenská prax a zodpovedné inštitúcie by prepracovali platnú administratívnu nomenklatúru, konkrétne spomínanú Sústavu povolaní/register zamestnaní? Pri dohľadaní na internete totiž šokuje, že "prekladateľ cudzích jazykov" a "tlmočník cudzích jazykov" patria ako dve zo štyroch akademických povolaní (spolu s "balzamovačom ľudských tiel" a "riadiacim pracovníkom v oblasti prekladateľstva") a čipkárom, košikárom, hrobárom atď. do kategórie Remeslá a osobné služby! Čo s takouto dehonestujúcou spoločenskou klímou? Jana Rakšányiová, z posudku na dizertačnú prácu, 2021

 
 
Čo je praxeológia tlmočenia
 
 
Rozhovor s tlmočníčkou posunkového jazyka
 
Rozhovor s tlmočníčkou z praxe o náročnosti povolania
 
Rozhovor s tlmočníkom z praxe o všestrannosti
 
Nemecký hlas Donalda Trumpa _ profesionálny tlmočník Norbert Heikamp_Spiegel Online
 
 
 
SAPT - na stiahnutie
 
Odporúčané čítanie:
1.
Pavel Branko: Úklady jazyka Martinus
alebo
Pavel Branko: Úskalia a slasti jazyka

2.

Zuzana Bohušová: Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii

3.

Andoková - Štubňa - Moyšová - Vertanová: Tlmočník ako rečník

4.

Martin Djovčoš - Pavol Šveda:

Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku

5.

COMMUNITY INTERPRETING

(výber podľa uváženia)

- Jarmila Opalková: Komunitné tlmočenie...

- Jana Rakšányiová et al.: Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom priestore 

- Helena Tužinská: Komunikácia s cudzincami: právne dôsledky tlmočenia_kniha 

- Markéta Štefková: kapitola 6 v knihe Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku

- NEBEZPEČNÁ MOC TLMOČNÍKOV PRI ŹIADOSTIACH O AZYL V NEMECKU

- Tlmočník AIIC Eduardo Kahane_články, dalšie sú v španielčine a nemeckých prekladoch

- CHILDREN AND JUSTICE: OVER COMING LANGUAGE BARRIERS_book  _cover  tlmočenie pohovorov s deťmi

Osobitosti tlmočenia v azylovom konaní, etický kódex_brožúrka

 

6.

 (výber podľa uváženia)

- Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve
- Zborníky Preklad a tlmočenie  8 a 10 na internete
- Zrkadlá translatológie I _ zborník Prešovskej univerzity
- Zborník o tlmočení: Translation Studies and its Contexts 6_2015 Interpreting
- Eva Reichwalderová:  Tlmočenie a titulkovanie
 7.
Interkultúrna vz. transkultúrna komunikácia, tlmočenie ako zručnosť
 
Odporúčania profesorky tlmočenia Ivany Čeňkovej z Karlovej Univerzity _ medzinárodné profesionálne tlmočnícke organizácie
Krátky úvod do histórie, teórie a praxe tlmočenia
8.
VIDEO Krátký úvod do teorie a praxe tlumočení (v češtine)
 
VIDEO O bruselskom Babylone

Zaujímavé čítanie:
 
 
Správa o úspešnej tlmočníckej praxi našich študentov
Hieronymove dni 2018  JTP Praha_strojový preklad
Realita tlmočenia (?): Lost in Translation
Meet Marina Gross, the interpreter
Tlmočníčka sa pokúsila zachrániť diplomatické faux pas
Pápež František sa vyjadruje k prekladu
 
Hieronymove dni 2017_JTP Praha_inšpirácie, ťažiská, témy, o čom sa hovorí v praxi
Mladý Jeroným 2017
JERONÝMOVY DNY 2017
 
Donald Trump v OSN 19.9.2017 - tlmočenie do nemčiny, francúzštiny, ruštiny,spanielčiny
 
Kognitívne komunikačné stratégie ako báza pre tlmočnícke stratégie (český text)
 
Tlmočníci už čoskoro nebudú potrební!!!  In-Ear-Hörer    In-Ear Device
Online tlmočník
 
Orientačné tarify za tlmočenie, JTP- Jednota tlmočníkov a prekladateľov Praha (2015)
 
Rozhovor s tlmočníčkou posunkového jazyka
Rozhovor s tlmočníčkou z praxe o náročnosti povolania
Rozhovor s tlmočníkom z praxe o všestrannosti
Nemecký hlas Donalda Trumpa _ profesionálny tlmočník Norbert Heikamp_Spiegel Online

 

 2021
Plán termínov: 22.9. intralingválna a intrakultúrna kompetencia, prekladateľčina, etnopríznaky, 29.9. samoštúdium - materiály z webovej stránky, 6.10. ľahko zrozumiteľné jazyky, 13.10. notačná technika pri konzekutívnom tlmočení (pokračovanie čoskoro, hostia)
Odporúčam:
6.-7.10.2021 _ konferencia Odborná komunikácia v zjednoteniej Európe, info tu
September 2021_ t.i.c. 2 _ Translation, Interpreting and Culture 2: Rehumanising Translation and Interpreting Studies, Banská Bystrica, Slovakia
Preklad, tlmočenie a kultúra 2: Návrat k človeku v preklade, tlmočení a translatológii.
22.-24.9.2021 Info tu
 
VÝZVA PRE ŠTUDENTOV:
registration@tic-conference.eu
Dear member of the TIC 2021 Scientific Committee,
we are happy to announce that we are finishing with the TIC 2021 preparations.
We would like to inform you that there is a possibility to invite BA and MA students to the conference free of charge. We would like to provide access for your students as well - feel free to distribute the link for the online conference to your students as soon as you receive it.
As a member of the scientific committee, you will receive the conference link on Monday, latest, along with further instructions regarding switching between rooms, technical details, etc.
Students and passive participants can still register here: TIC 2021 REGISTRATION FORM
We are looking forward to seeing you and we will update you soon.
TIC TEAM
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kto napíše recenziu? Info tu
 
Pozvanie na podujatie cez MS Teams:

Je to hračka? Diskusia s Jánom Jamborom o prekladaní literatúry pre deti a mládež

Termín: štvrtok 29.4. 2021 od 17.00

Link pre verejnosť tu

Strojový preklad _ poučná prehľadová prednáška (12 min.) tu
 
2020
Výučba v dennom štúdiu prebieha online. Pokyny dostanú študenti, ktorí sú zapísani v AISe, mailom. Predpokladaný začiatok výučby je 2. týždeň ZS.
 
ONLINE STRETNUTIA CEZ TEAMS:
pond. 5.10.2020, 18.00 - 20.00 (úvod, pokyny, inter- a transkultúrna komunikácia, komunikačné očakávania)
ut. 13.10.2020, 18.00 - 20.00 (praktické analýzy, kultúrne ukotvená lexika, tlmočenie z listu, (ne)preložiteľnosť, tlmočenie a hudba)
ut. 27.10. 2020 vždy 18.00 - 20.00 (Community interpreting, hosť)
ut. 3.11.2020 (tlmočnícka empíria, práca free lance tlmočníka - hosť; prípady neutralizovania)
ut. 10.11. 2020 Týždeň vedy: verejná beseda s prekladateľkou beletrie Paulínkou Šedíkovou Čuhovou
Prekladateľka Paulína Šedíková Čuhová prijala pozvanie na online besedu so študentkami a študentmi praxeológie prekladu. Srdečne pozývame aj všetkých ďalších záujemcov. Moderuje Zuzka Bariaková. Témou budú preklady románov:

Daniel Speck "Bella Germania", príbeh lásky talianskej gastarbeiterky v Nemecku

Olga Grjasnowa "Právna nejasnosť jedného manželstva", súčasný berlínsky román

 
ut. 17. 11.2020 (samoštúdium)
ut. 24.11.2020 prednáška s diskusiou na tému Celoživotné vzdelávanie translátorov v rámci cyklu Ideál a realita

Hostka: Mgr. Kamila Schillová, PhD.

z Fakulty polit. vied a medzin. vzťahov UMB,

zakladateľka portálu a autorka projektu www.prekladatelia.com


utorok 1.12.2020 od 18.00

Prednáška s diskusiou o tlmočení pre žiadateľov o udelenie azylu na Slovensku

Témy:

Migračný úrad pri Ministerstve vnútra SR, žiadosti o medzinárodnú ochranu, tlmočenie pri azylových pohovoroch, jazykové bariéry v pobytovom tábore v Rohovciach a pod. 

Prednášajúce: 

Iveta Zraková,riaditeľka procedurálneho odboru, Migračný úrad, Ministerstvo vnútra SR

Andrea Böhmová, sociálna pracovníčka, Pobytový tábor Rohovce

LINK pre verejnosť:
 
ut. 8.12.2020 (tlmočnícke reflexie)
Odporúčam:

24.-30.11.2020_Podľa hesla Tmočník má vedieť o všetkom niečo a o niečom všetko: Stretnutie s Poľskom 2, info tu

Dávam do pozornosti knihu Heleny Tužinskej Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní. Pozrite si diskusiu o tejto knihe s autorkou tu

Dávam do pozornosti knihu Barbory Vinczeovej o nástrojoch CAT
Študenti na zahraničných pobytoch
- majú povinnosť priniesť kredity za rovnaký alebo podobný kurz na zahraničnej univerzite
- vo výnimočnom prípade splnia úlohy v rámci samoštúdia a odovzdajú záverečnú prácu (termín podľa IŠP). Pokyny k záverečnej práci si prispôsobia možnostiam na zahraničnom pobyte.
Pokyny k záverečnej práci
Externí: témy inšpirované preberaným učivom a požiadavky na kvalitu dohodneme počas výučby
Denní: záverečný test s otvorenými otázkami podľa prebraných okruhov   
 

Do 15.3.2020_Prekladateľská univerziáda 2020: súťaž pre študentov prekladateľstva

 
2019

Toto je výzva hlavne pre študentov nemeckého jazyka:

Čo takto požiadať o štipendium na letný jazykový alebo tlmočnícko-prekladateľský kurz v Nemecku??? Prečítajte si správu Vašej spolužiačky tu. Lektor DAAD, ktorý Vám rád poradí, je už aj na našej katedre germanistiky: Jörn Nuber https://www.ff.umb.sk/jnuber/ Ale sú aj štipendiá do iných krajín - informujte sa na SAIA 
Odporúčam:
MEUS - simulovaná konferencia v Štrasburgu (marec 2020), možnosť uchádzať sa teraz!, info tu a tu.
3.12.2019 o 13.00, Vzdelávacie centrum Mateja Bela BB _ ako vstúpiť do praxe
27.11.2019 o 13.00_ŠVK BB_Stretnutie s prekladateľkou_podľa plánu
"Prekladanie je len prekladateľ a kniha, možno taká sebaobjavovacia terapia..." Pavlína Šedíková Čuhová
Fotogaléria
20.11.2019 samoštúdium
25.-29.11.2019_stretnutia s Poľskom_program tu
26.11.2019 o 10.40_multikulturalizmus 
21.11.2019 o 10.00 ŠVK _ traja rakúski spisovatelia, podujatie v NJ
20.11.2019 o 10.00_Vzdelávacie centrum Mateja Bela BB_info o štipendiách do USA
14.11.2019 o 10.00_Vzdelávacie centrum Mateja Bela BB_tlmočená prednáška z AJ do SJ "o fašizme a postavení prekladu v ňom"
12.11.2019 o 15.00, ŠVK BB _ o literárnych prekladoch z NJ do SJ, podujatie v oboch jazykoch
13.11.2019 Tlmočenie na súde, začiatok výučby 12.15
Neuskutoční sa: prednáška agentúry Zelenka Translation, Zlín
6.11.2019 začiatok výučby od 12.15. Prednáška o Írsku od 13.00 asi do 14.00. Následne je možnosť ísť na besedu s írskou veľvyslankyňou (od 14.30).
4.-10.11.2019_Týždeň vedy a techniky _vyberte si a navštívte podujatia v BB
29.10.2019 o 16.00_ beseda s diplomatom a prekladateľom S.Vallom, BB, Historická radnica
PODUJATIE ZRUŠENÉ_8.10.2019 o 15.00_stretnutie so švajčiarskou spisovateľkou, FF UMB, Tajovského 51, K 107
 
Výučba začína 18.9.2019 a pokračuje 6. novembra 2019. Hodiny sú v rozvrhu zdvojené, pretože výučba sa neuskutoční každý týzdeň. Študenti si musia zadeliť čas tak, aby podľa možností žiadny naplánovaný termín nevymeškali, nakoľko tým prídu o veľkú časť učiva.
Plán termínov a tém na ZS 2019.
 
Študenti na zahraničných pobytoch
- majú povinnosť priniesť kredity za rovnaký alebo podobný kurz na zahraničnej univerzite
- vo výnimočnom prípade splnia úlohy v rámci samoštúdia a odovzdajú záverečnú prácu (termín podľa IŠP). Pokyny k záverečnej práci si prispôsobia možnostiam na zahraničnom pobyte.
 
Pre všetkých - pokyny k záverečnej práci:
Študent pred záverom semestra odovzdá "portfólio". Je to zbierka všetkých materiálov z práce počas semestra: autentické poznámky z prednášok a z vystúpení hostí (autentické - teda písané rukou; ostatné materiály vytlačené, farebne zvýraznené, doplnené o poznámky na okraji...) vypracované čiastkové domáce úlohy, vlastné analýzy tlmočníckych situácií, poznámky a výpisky z prečítanej odbornej literatúry, vytlačené a vlastnými poznámkami opatrené odporúčané materiály, empirické skúsenosti z vlastného tlmočenia v praxi, z tlmočených podujatí a zo stretnutí s prekladateľmi, poznámky k navštíveným súvisiacim podujatiam, internetové a youtubové rešerše s komentármi, aktívne vyhľadané užitočné stránky, informácie/texty a pod. Materiál má odzrkadliť progresiu a hĺbku nadobudnutých vedomostí počas semestra, čiže čo nové ste sa naučili a či rozumiete súvislostiam. Portfólio nemá stanovenú formu, ale má vyjadriť celkovú kultivovanosť autora.   
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2018 
Plán termínov a tém na ZS 2018
pre tých, ktorí chodiť na prednášky musia, ale aj pre tých, ktorí chcú, lebo majú záujem o praxeológu PT. Všetkých srdečne pozývam!
6.12.2018 o 9.50_FF UMB_miestnosť F313_Prednáška o počítačovej lingvistike. umelej inteligencii a vytváraní ľudskej reči. Prednáša Lucia Filčíková. 
4.12.2018 o 13.00_ FF UMB BB_miestnosť F336_Etika v preklade a tlmočení 
5.11.2018 o 13.00_F239_Beseda o prekladoch detskej literatúry
25.10.2018_zmena miestnosti: F341
17.10.2018 o 16.00_ŠVK BB_ stretnutie s prekladateľkou Paulínou Šedíkovou - Čuhovou        
Conference T.I.C.:
Translation, Interpreting and Culture: New Approaches and Old Dogmas; Nitra, Slovakia, September 26-28, 2018
25.09.2018 o 17.00 v Štátnej vedeckej knižnici – v Nemeckej knižnici, Lazovná 9, Banská Bystrica: Prezentácia knihy nemeckými autormi_tlmočenie Nj - Sj
18.04.2018 o 14.00_Franz Pöchhacker v Banskej Bystrici_tlmočená prednáška o výučbe tlmočníckych kompetencií
17.04.2018 o 17.00_Tlmočená prednáška významného rakúskeho filozofa o vzdelanosti a nevzdelanosti_FF UMB BB
27.3.2018_Zvolen_Podujatie o prekladoch textov Mateja Bela
 
_____________________________________________
2017
23.11. 2017- tlmočená prednáška o tlmočení na súdoch v Maďarsku
Fotogaléria a správa
Zmena:
30.11. 2017- prezentácia filmu o tlmočníkoch v medzinárodných štruktúrach EÚ
07.12. 2017 - iba odovzdanie záverečných prác
Dňa 14. novembra 2017 (utorok) o 10.45 sa v miestnosti č. 336 uskutoční stretnutie s literárnymi vedcami, prekladateľmi a redaktormi časopisu Romboid Postoj, chvíľa...
20.11. 2017 o 13.00 F313 - prednáška ukrajinských študentov o ich rodnej krajine
Plán termínov a tém na ZS 2017, miestnosť T40 F313
Medzinárodná konferencia:
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, Banská Bystrica_11.-12.10.2017
Ideál a realita

Spolupráca prekladateľa s prekladateľskou agentúrou _ 19.10.2017

Diskusia s dvoma prekladateľmi _ 23.10.2017

Prednáška v ŠVK BB o Martinovi Lutherovi _ 30.10.2017

 _________________________________________________
2016__________________________________________________
IDEÁL A REALITA - prednáškový cyklus o tlmočníckych a prekladateľských témach
Dokumentárny FILM o tlmočníkoch, 21.11.2016 na prednáške
Ideál a realita: Posunkové tlmočenie _ str. 09.11.2016 o 10.00 FOTOGALÉRIA
Prednáška skúsenej prekladateľky z Bruselu _ ut.18.10.2016 o 15.30, K040
Katedra germanistiky UMB je na FB
Stretnutie s prekladateľom Jánom Jamborom, 4. 10.2016 o 14,00 h v ŠVK BB, Lit. a hudobné
múzeumKonferencia
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XV_FF UMB_13.-14.10.2016
 
2015
Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 2015_FF UMB v BB_08.10.2015
Dokumentárny film_26.10.2015
Pozvánka na workshop_ŚTIPENDIÁ DO NEM, RAK, ŚVAJ_5.11.2015  o 10.30 v ŠVK BB
Prednáška a beseda s tlmočníkom Dr. Kolečánim_Aula Beliana_09.11.2015 FOTOGALÉRIA
Beseda s prekladateľom Jurajom Dvorským_11.11.2015.o 14.00 v ŠVK
Prednáška akreditovanej tlmočníčky_Viery Hanuliakovej_25.11.2015_od 9.00 a 12.15_K006
Tlmočená prednáška o migrantoch_9.12.2015 o 10.00  v ŠVK  ___KNIHA Prof. Friedricha Heckmanna
 
 V prípade záujmu sa môžete zúčastniť mojich dvojdňových prednášok: soboty 23. a 30.9.2017 od 8.00 spolu s externými študentmi. Miestnosť K 012.
ZS 2017
Výsledky/známky v AISe - po 10. januári 2018.
Termín odovzdania záverečných prác: 07.12.2017 o 12.15, F313.
Študenti, ktorí boli na zahr. pobytoch: buď 18.12.2017 do 12.00 na sekretariáte katedry germanistiky u p. Ivínovej, Tajovského 51, K 111 alebo v januári mailom.
UVEĎTE MAILOVÚ ADRESU ŠTUDIJNEJ SKUPINY + svoju mailovú adresu.
 
Študenti na zahraničných pobytoch
 
- majú povinnosť priniesť kredity za rovnaký alebo podobný kurz na zahraničnej univerzite
 
- vo výnimočnom prípade splnia úlohy v rámci samoštúdia a odovzdajú záverečnú prácu; požiadavky: navštíviť a popísať aspoň jedno medzinárodné tlmočené podujatie, prečítať si min. 5 štúdií v jazyku danej krajiny o teórii a praxi tlmočenia, násť a fundovane analyzovať jednu problémovú tlmočnícku situáciu, sledovať všetky linky a odporúčania na tejto stránke a inšpirovať sa pri stanovení vlastnej témy záverečnej práce. Rozsah: 7-8 strán na zvolenú témy + 2-3 strany analýza problémovej situácie. Formálna úprava podľa Smernice o záverečných prácach, pri parafrázach nutné uviesť aj stranu! Pokyny k záverečnej práci platia pre všetkých.
 
 
 
ODPORÚČANIE tiež pre všetkých:  Máte si stanoviť vlastnú tému, ale Vaša záverečná práca má odpovedať aj na tieto otázky: Ktoré témy z prednášok boli inšpiráciou a využili ste ich pri písaní záverečnej práce? Ktorí hostia Vás oslovili a s akými názormi? Ktoré knižné a internetové pramene, ktoré som Vám odporučila, ste využili? (platí aj pre študentov na zahr. pobytoch) Aké vedomosti ste nadobudli počas kurzu praxeo 1? Na ktorých odporúčaných (fakultatívnych) podujatiach ste sa zúčastnili, o čom ste sa tam poučili?