Praxeológia prekladu a tlmočenia 1 - TLMOČENIE

                                              Naštuduj si                                                                            

                  Navštív a pouč sa

Čo je praxeológia tlmočenia
 
Rozhovor s tlmočníčkou posunkového jazyka
 
Rozhovor s tlmočníčkou z praxe o náročnosti povolania
 
Rozhovor s tlmočníkom z praxe o všestrannosti
 
Nemecký hlas Donalda Trumpa _ profesionálny tlmočník Norbert Heikamp_Spiegel Online
 
 
 
SAPT - na stiahnutie
 
Odporúčané čítanie:
1.
Pavel Branko: Úklady jazyka Martinus
alebo
Pavel Branko: Úskalia a slasti jazyka

2.

Zuzana Bohušová: Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii

3.

Andoková - Štubňa - Moyšová - Vertanová: Tlmočník ako rečník

4.

Martin Djovčoš - Pavol Šveda:

Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku

5.

COMMUNITY INTERPRETING

(výber podľa uváženia)

- Jarmila Opalková: Komunitné tlmočenie...

- Jana Rakšányiová et al.: Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom priestore 

- Helena Tužinská: Komunikácia s cudzincami: právne dôsledky tlmočenia_kniha 

- Markéta Štefková: kapitola 6 v knihe Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku

- NEBEZPEČNÁ MOC TLMOČNÍKOV PRI ŹIADOSTIACH O AZYL V NEMECKU

- Tlmočník AIIC Eduardo Kahane_články, dalšie sú v španielčine a nemeckých prekladoch

- CHILDREN AND JUSTICE: OVER COMING LANGUAGE BARRIERS_book  _cover  tlmočenie pohovorov s deťmi

6.

 (výber podľa uváženia)

- Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve
- Zborníky Preklad a tlmočenie  8 a 10 na internete
- Zrkadlá translatológie I _ zborník Prešovskej univerzity
- Zborník o tlmočení: Translation Studies and its Contexts 6_2015 Interpreting
- Eva Reichwalderová:  Tlmočenie a titulkovanie
 7.
Interkultúrna vz. transkultúrna komunikácia, tlmočenie ako zručnosť
 
Odporúčania profesorky tlmočenia Ivany Čeňkovej z Karlovej Univerzity _ medzinárodné profesionálne tlmočnícke organizácie
Krátky úvod do histórie, teórie a praxe tlmočenia
8.
VIDEO Krátký úvod do teorie a praxe tlumočení (v češtine)
 
VIDEO O bruselskom Babylone

Zaujímavé čítanie:
 
 
Správa o úspešnej tlmočníckej praxi našich študentov
Hieronymove dni 2018  JTP Praha_strojový preklad
Realita tlmočenia (?): Lost in Translation
Meet Marina Gross, the interpreter
Tlmočníčka sa pokúsila zachrániť diplomatické faux pas
Pápež František sa vyjadruje k prekladu
 
Hieronymove dni 2017_JTP Praha_inšpirácie, ťažiská, témy, o čom sa hovorí v praxi
Mladý Jeroným 2017
JERONÝMOVY DNY 2017
 
Donald Trump v OSN 19.9.2017 - tlmočenie do nemčiny, francúzštiny, ruštiny,spanielčiny
 
Kognitívne komunikačné stratégie ako báza pre tlmočnícke stratégie (český text)
 

Tlmočníci už čoskoro nebudú potrební!!!  In-Ear-Hörer    In-Ear Device

Online tlmočník

 

Orientačné tarify za tlmočenie, JTP- Jednota tlmočníkov a prekladateľov Praha

 

Rozhovor s tlmočníčkou posunkového jazyka

Rozhovor s tlmočníčkou z praxe o náročnosti povolania
Rozhovor s tlmočníkom z praxe o všestrannosti
Nemecký hlas Donalda Trumpa _ profesionálny tlmočník Norbert Heikamp_Spiegel Online


 „Tí, ktorí sa zaoberajú praxou bez vedomostí, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu, ktorí keď vystupujú na loď, nikdy s istotou nevedia, kam plávajú." Leonardo da Vinci

 

„Dobrý tlmočník musí byť hochštapler. Je to človek, ktorý sa púšťa na more, nemá kompas, nemá mapu a nevie, kam ho to zavlečie. Smerodajná nie je ani tak znalosť jazyka, z ktorého sa tlmočí, ale pohotovosť a schopnosť vyhmatnúť to, čo treba.“ Ján Vilikovský, TA3, 2011

 

2020
Výučba v dennom štúdiu prebieha online. Pokyny dostanú študenti, ktorí sú zapísani v AISe, mailom. Predpokladaný začiatok výučby je 2. týždeň ZS.
 
ONLINE STRETNUTIA CEZ TEAMS SÚ NAPLÁNOVANÉ TAKTO:
pond. 5.10.2020, 18.00 - 20.00 (úvod, pokyny, inter- a transkultúrna komunikácia, komunikačné očakávania)
ut. 13.10.2020, 18.00 - 20.00 (praktické analýzy, kultúrne ukotvená lexika, tlmočenie z listu, (ne)preložiteľnosť, tlmočenie a hudba)
ut. 27.10. 2020 vždy 18.00 - 20.00 (Community interpreting, hosť)
ut. 3.11.2020 (tlmočnícka empíria, práca free lance tlmočníka, hosť)
ut. 10.11. 2020 (Týždeň vedy, verejná beseda s prekladateľkou beletrie)
ut. 17. 11.2020 (samoštúdium)
ut. 24.11.2020 (Celoživotné vzdelávanie translátorov, hosťka)
ut. 8.12.2020 (tlmočnícke reflexie)

 

Dávam do pozornosti knihu Heleny Tužinskej Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní 

Dávam do pozornosti knihu Barbory Vinczeovej o nástrojoch CAT
Študenti na zahraničných pobytoch
- majú povinnosť priniesť kredity za rovnaký alebo podobný kurz na zahraničnej univerzite
- vo výnimočnom prípade splnia úlohy v rámci samoštúdia a odovzdajú záverečnú prácu (termín podľa IŠP). Pokyny k záverečnej práci si prispôsobia možnostiam na zahraničnom pobyte.
Pokyny k záverečnej práci
Externí: témy inšpirované preberaným učivom a požiadavky na kvalitu dohodneme počas výučby
Denní: záverečný test s otvorenými otázkami podľa prebraných okruhov   

 

Do 15.3.2020_Prekladateľská univerziáda 2020: súťaž pre študentov prekladateľstva

September 2021_ t.i.c. 2 _ Translation, Interpreting and Culture 2: Rehumanising Translation and Interpreting Studies, Banská Bystrica, Slovakia

Preklad, tlmočenie a kultúra 2: Návrat k človeku v preklade, tlmočení a translatológii.

FB tu2019

Toto je výzva hlavne pre študentov nemeckého jazyka:

Čo takto požiadať o štipendium na letný jazykový alebo tlmočnícko-prekladateľský kurz v Nemecku??? Prečítajte si správu Vašej spolužiačky tu. Lektor DAAD, ktorý Vám rád poradí, je už aj na našej katedre germanistiky: Jörn Nuber https://www.ff.umb.sk/jnuber/ Ale sú aj štipendiá do iných krajín - informujte sa na SAIA 
Odporúčam:
MEUS - simulovaná konferencia v Štrasburgu (marec 2020), možnosť uchádzať sa teraz!, info tu a tu.
3.12.2019 o 13.00, Vzdelávacie centrum Mateja Bela BB _ ako vstúpiť do praxe
27.11.2019 o 13.00_ŠVK BB_Stretnutie s prekladateľkou_podľa plánu
                                                "Prekladanie je len prekladateľ a kniha, možno taká
                                               sebaobjavovacia terapia..." Pavlína Šedíková Čuhová
Fotogaléria
20.11.2019 samoštúdium
25.-29.11.2019_stretnutia s Poľskom_program tu
26.11.2019 o 10.40_multikulturalizmus 
21.11.2019 o 10.00 ŠVK _ traja rakúski spisovatelia, podujatie v NJ
20.11.2019 o 10.00_Vzdelávacie centrum Mateja Bela BB_info o štipendiách do USA
14.11.2019 o 10.00_Vzdelávacie centrum Mateja Bela BB_tlmočená prednáška z AJ do SJ "o fašizme a postavení prekladu v ňom"
12.11.2019 o 15.00, ŠVK BB _ o literárnych prekladoch z NJ do SJ, podujatie v oboch jazykoch
13.11.2019 Tlmočenie na súde, začiatok výučby 12.15
Neuskutoční sa: prednáška agentúry Zelenka Translation, Zlín
6.11.2019 začiatok výučby od 12.15. Prednáška o Írsku od 13.00 asi do 14.00. Následne je možnosť ísť na besedu s írskou veľvyslankyňou (od 14.30).
4.-10.11.2019_Týždeň vedy a techniky _vyberte si a navštívte podujatia v BB
29.10.2019 o 16.00_ beseda s diplomatom a prekladateľom S.Vallom, BB, Historická radnica
PODUJATIE ZRUŠENÉ_8.10.2019 o 15.00_stretnutie so švajčiarskou spisovateľkou, FF UMB, Tajovského 51, K 107
 
Výučba začína 18.9.2019 a pokračuje 6. novembra 2019. Hodiny sú v rozvrhu zdvojené, pretože výučba sa neuskutoční každý týzdeň. Študenti si musia zadeliť čas tak, aby podľa možností žiadny naplánovaný termín nevymeškali, nakoľko tým prídu o veľkú časť učiva.
Plán termínov a tém na ZS 2019.
 
Študenti na zahraničných pobytoch
- majú povinnosť priniesť kredity za rovnaký alebo podobný kurz na zahraničnej univerzite
- vo výnimočnom prípade splnia úlohy v rámci samoštúdia a odovzdajú záverečnú prácu (termín podľa IŠP). Pokyny k záverečnej práci si prispôsobia možnostiam na zahraničnom pobyte.
 
Pre všetkých - pokyny k záverečnej práci:
Študent pred záverom semestra odovzdá "portfólio". Je to zbierka všetkých materiálov z práce počas semestra: autentické poznámky z prednášok a z vystúpení hostí (autentické - teda písané rukou; ostatné materiály vytlačené, farebne zvýraznené, doplnené o poznámky na okraji...) vypracované čiastkové domáce úlohy, vlastné analýzy tlmočníckych situácií, poznámky a výpisky z prečítanej odbornej literatúry, vytlačené a vlastnými poznámkami opatrené odporúčané materiály, empirické skúsenosti z vlastného tlmočenia v praxi, z tlmočených podujatí a zo stretnutí s prekladateľmi, poznámky k navštíveným súvisiacim podujatiam, internetové a youtubové rešerše s komentármi, aktívne vyhľadané užitočné stránky, informácie/texty a pod. Materiál má odzrkadliť progresiu a hĺbku nadobudnutých vedomostí počas semestra, čiže čo nové ste sa naučili a či rozumiete súvislostiam. Portfólio nemá stanovenú formu, ale má vyjadriť celkovú kultivovanosť autora.   
 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2018 
Plán termínov a tém na ZS 2018
pre tých, ktorí chodiť na prednášky musia, ale aj pre tých, ktorí chcú, lebo majú záujem o praxeológu PT. Všetkých srdečne pozývam!
6.12.2018 o 9.50_FF UMB_miestnosť F313_Prednáška o počítačovej lingvistike. umelej inteligencii a vytváraní ľudskej reči. Prednáša Lucia Filčíková. 
4.12.2018 o 13.00_ FF UMB BB_miestnosť F336_Etika v preklade a tlmočení 
5.11.2018 o 13.00_F239_Beseda o prekladoch detskej literatúry
25.10.2018_zmena miestnosti: F341
17.10.2018 o 16.00_ŠVK BB_ stretnutie s prekladateľkou Paulínou Šedíkovou - Čuhovou                    
              
 
Conference T.I.C.:
Translation, Interpreting and Culture: New Approaches and Old Dogmas; Nitra, Slovakia, September 26-28, 2018

25.09.2018 o 17.00 v Štátnej vedeckej knižnici – v Nemeckej knižnici, Lazovná 9, Banská Bystrica: Prezentácia knihy nemeckými autormi_tlmočenie Nj - Sj

18.04.2018 o 14.00_Franz Pöchhacker v Banskej Bystrici_tlmočená prednáška o výučbe tlmočníckych kompetencií

17.04.2018 o 17.00_Tlmočená prednáška významného rakúskeho filozofa o vzdelanosti a nevzdelanosti_FF UMB BB

27.3.2018_Zvolen_Podujatie o prekladoch textov Mateja Bela

_____________________________________________

2017

23.11. 2017- tlmočená prednáška o tlmočení na súdoch v Maďarsku

Fotogaléria a správa

Zmena:

30.11. 2017- prezentácia filmu o tlmočníkoch v medzinárodných štruktúrach EÚ

07.12. 2017 - iba odovzdanie záverečných prác

Dňa 14. novembra 2017 (utorok) o 10.45 sa v miestnosti č. 336 uskutoční stretnutie s literárnymi vedcami, prekladateľmi a redaktormi časopisu Romboid Postoj, chvíľa...

20.11. 2017 o 13.00 F313 - prednáška ukrajinských študentov o ich rodnej krajine

Plán termínov a tém na ZS 2017, miestnosť T40 F313
Medzinárodná konferencia:
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, Banská Bystrica_11.-12.10.2017
Ideál a realita

Spolupráca prekladateľa s prekladateľskou agentúrou _ 19.10.2017

Diskusia s dvoma prekladateľmi _ 23.10.2017

Prednáška v ŠVK BB o Martinovi Lutherovi _ 30.10.2017

 _________________________________________________

2016__________________________________________________

IDEÁL A REALITA - prednáškový cyklus o tlmočníckych a prekladateľských témach

Dokumentárny FILM o tlmočníkoch, 21.11.2016 na prednáške

Ideál a realita: Posunkové tlmočenie _ str. 09.11.2016 o 10.00 FOTOGALÉRIA
Prednáška skúsenej prekladateľky z Bruselu _ ut.18.10.2016 o 15.30, K040
Katedra germanistiky UMB je na FB
Stretnutie s prekladateľom Jánom Jamborom, 4. 10.2016 o 14,00 h v ŠVK BB, Lit. a hudobné
múzeumKonferencia
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XV_FF UMB_13.-14.10.2016
 
2015
Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 2015_FF UMB v BB_08.10.2015
Dokumentárny film_26.10.2015
Pozvánka na workshop_ŚTIPENDIÁ DO NEM, RAK, ŚVAJ_5.11.2015  o 10.30 v ŠVK BB
Prednáška a beseda s tlmočníkom Dr. Kolečánim_Aula Beliana_09.11.2015 FOTOGALÉRIA
Beseda s prekladateľom Jurajom Dvorským_11.11.2015.o 14.00 v ŠVK
Prednáška akreditovanej tlmočníčky_Viery Hanuliakovej_25.11.2015_od 9.00 a 12.15_K006
Tlmočená prednáška o migrantoch_9.12.2015 o 10.00  v ŠVK  ___KNIHA Prof. Friedricha Heckmanna
 
 V prípade záujmu sa môžete zúčastniť mojich dvojdňových prednášok: soboty 23. a 30.9.2017 od 8.00 spolu s externými študentmi. Miestnosť K 012.
ZS 2017
Výsledky/známky v AISe - po 10. januári 2018.
Termín odovzdania záverečných prác: 07.12.2017 o 12.15, F313.
Študenti, ktorí boli na zahr. pobytoch: buď 18.12.2017 do 12.00 na sekretariáte katedry germanistiky u p. Ivínovej, Tajovského 51, K 111 alebo v januári mailom.
UVEĎTE MAILOVÚ ADRESU ŠTUDIJNEJ SKUPINY + svoju mailovú adresu.
 
Študenti na zahraničných pobytoch
 
- majú povinnosť priniesť kredity za rovnaký alebo podobný kurz na zahraničnej univerzite
 
- vo výnimočnom prípade splnia úlohy v rámci samoštúdia a odovzdajú záverečnú prácu; požiadavky: navštíviť a popísať aspoň jedno medzinárodné tlmočené podujatie, prečítať si min. 5 štúdií v jazyku danej krajiny o teórii a praxi tlmočenia, násť a fundovane analyzovať jednu problémovú tlmočnícku situáciu, sledovať všetky linky a odporúčania na tejto stránke a inšpirovať sa pri stanovení vlastnej témy záverečnej práce. Rozsah: 7-8 strán na zvolenú témy + 2-3 strany analýza problémovej situácie. Formálna úprava podľa Smernice o záverečných prácach, pri parafrázach nutné uviesť aj stranu! Pokyny k záverečnej práci platia pre všetkých.
 
 
 
ODPORÚČANIE tiež pre všetkých:  Máte si stanoviť vlastnú tému, ale Vaša záverečná práca má odpovedať aj na tieto otázky: Ktoré témy z prednášok boli inšpiráciou a využili ste ich pri písaní záverečnej práce? Ktorí hostia Vás oslovili a s akými názormi? Ktoré knižné a internetové pramene, ktoré som Vám odporučila, ste využili? (platí aj pre študentov na zahr. pobytoch) Aké vedomosti ste nadobudli počas kurzu praxeo 1? Na ktorých odporúčaných (fakultatívnych) podujatiach ste sa zúčastnili, o čom ste sa tam poučili?