Publikačná činnosť

Bohusova Zuzana_publikacna cinn_09.07.2015.pdf

Publikačná činnosť - zoznam z 09.07.2015 v Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici

Autori: Bohušová Zuzana
Rok vydania: od 1994
Vydavateľstvo:

Niektoré publikácie sú uvedené

Autori: pod profesijnou charakteristikou a https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/veda-a-vyskum/publikacie/
Rok vydania: 2008 a iné
Vydavateľstvo: Banská Bystrica a zahraničie

Translatológia a jej súvislosti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Autori: Bohušová, Zuzana a iní spoluvydavatelia
Rok vydania: 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, Wroclaw - Dresden, Viedeň