Publikačná činnosť

Bohusova_publik cinn 30.09.2021.pdf

Publikačná činnosť - zoznam z 30.09.2021, Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici

Autori: Bohušová Zuzana
Rok vydania: od 1994
Vydavateľstvo:
Trans 8_2020_Im his friend_164-174.pdf

I’m his friend, I’ll translate: The German comedian Kaya Yanar performs the community interpreter

Autori: Bohušová, Zuzana.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Interpreter Training – Experience, Ideas, Perspectives / Dolmetschtraining – Erfahrungen, Ideen, Perspektiven. Translation Studies and its Contexts / Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge, vol. 8, edited by Zuzana Bohušová, Martin Djovčoš and Miroslava Melicherčíková. 164-174. Wien: Praesens Verlag.
Kognitívna lingvistika.docx

The cognition of interpreting and neutralization

Autori: Bohušová, Zuzana.
Rok vydania: 2017.
Vydavateľstvo: In: Voprosy kognitivnoj lingvistiki = Issues of cognitive linguistics : scientific journal : naučno-teoretičeskij žurnal. - Tambov : Rossijskaja associacija lingvistov-kognitologov, 2017. - ISSN 1812-3228. - Roč. 13, č. 4 (2017), s. 58-68.
Hudební věda.docx

Dolmetschen und Musik - innovative interdisziplinäre Dolmetschforschung

Autori: Bohušová, Zuzana.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Hudební věda. - Praha : Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, 2016. - ISSN 0018-7003. - Vol. 53, no. 4 (2016), pp. 389-400. Volltext

Niektoré publikácie sú uvedené

Autori: pod profesijnou charakteristikou a https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/veda-a-vyskum/publikacie/
Rok vydania: 2008 a iné
Vydavateľstvo: Banská Bystrica a zahraničie

Translatológia a jej súvislosti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Autori: Bohušová, Zuzana a iní spoluvydavatelia
Rok vydania: 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2020
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, Wroclaw - Dresden, Viedeň