Externé štúdium: interkultúrna komunikácia, ZS 2019