pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť (vyučujúce predmety):

Materiálna kultúra a tradičné technológie

Ľudové staviteľstvo a bývanie

Muzeológia a pamäťové inštitúcie

Analýza a prezentácia výskumného materiálu

Seminár k záverečnej práci

Ekologická antropológia

Kultúrne dedičstvo a jeho ochrana