projekty

Vedecké projekty:

APVV

- Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka (2017-21) - projekt v spolupráci EÚ SAV a UKF Nitra - riešiteľka

VEGA

-  Determinanty formovania ientity lokálnych spoločenstiev v procese udržateľnosti kultúrneho dedičstva (2019-2021)- vedúca riešiteľka

Kultúrne dedičstvo ako súčasť sociokultúrneho potenciálu rozvoja turizmu v lokálnych spoločenstvách (2019 - 2021) - riešiteľka

-  Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity (2015-17) - vedúca riešiteľka

   (projekt dosiahol výsledok: Úspešné ukončenie riešenia a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov)

-  Tradičná remeselná výroba ako kultúrnoidentifikačný prvok lokálneho spoločenstva (2011-13) vedúca riešiteľka

-  Múzeum a muzeológia v kontexte súčasného sveta (2007-9), zástupkyňa vedúceho riešeteľa