PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7533
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
12

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:05 - 09:45
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:05 - 09:45
Piatok
-
v ZS 2021/2022 budú konzultácie prebiehať osobne v uvedených časoch aj cez MS Teams podľa dohody aj v iných časoch. Termín je potrebné si dohodnúť emailom vopred.

Kde ma nájdete

PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
974 01 Banska Bystrica
Slovensko

Kancelária: 12
Telefón: 048 446 7533
Email: Zuzana.Pupisova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Autor ID: 56488011200 (Scopus)

ORCID ID: 0000-0003-0230-9784

 

Pedagogická činnosť:

Plávanie 

Športová špecializácia - plávanie

Pohybové hry a vše. gymnastika (časť: všeobecná gymnastika)

Výživa a antidoping

 

Témy záverečných prác: 

témy zamerané na plávanie, plavecké výcviky a kurzy, športový tréning v plávaní, problematiku výživy a regeneráciu športovcov, rozvoj a diagnostika pohybových schopností

 

Vzdelanie:

1992-2000 ZŠ Morovnianska cesta Handlová

2000-2005 Osemročné športové gymnázium Trenčín

2005-2008 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Bc. štúdium : Šport

2008-2010 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Mgr. štúdium : Trénerstvo

2008-2010 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Mgr. štúdium : Telesná výchova

2010-2013 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –PhD. štúdium: Športová edukológia

2013            UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica – PaedDr. štúdium: Šport

 

Kvalifikácie v oblasti tv a športu:

2005   plavčík, záchranár

2007   Slovenská plavecká federácia, rozhodca plávania - 2.trieda

2009   REGE centrum- masér, regeneračný pracovník

2010   Slovenská plavecká federácia, tréner plávania - 5.kvalifikačný stupeň

2014   Slovenská asociácia kondičných trénerov, kondičný tréner – 3. Kvalifikačný stupeň

2014   Slovesnký atletický zväz, atletický tréner - 2. kvalifikačný stupeň

2014   tréner gymnastiky - 2. kvalifikačný stupeň

 

TRÉNERSKÁ PRAX:

2005 – 2006                        Plavecký oddiel KTV UMB, Banská Bystrica, funkcia: trénerka

2006 – 2013                        Trian ŠK UMB, Banská Bystrica, funkcia: hlavná trénerka pre prípravný a zdokonaľovací kurz plávania detí a trénerka juniorského družstva

2010 – 2013                        Plavecká škola Raja, funkcia: trénerka

2013 – súčasnosť              Plávanie SVK, funkcia: hlavná trénerka

 

Názov dizertačnej práce:

Vplyv modifikovaného programu na efektívnosť štartového skoku v plávaní.

 

Vedecké aktivity:

Dizertačná práca bola riešená za podpory grantovej úlohy VEGA 1/0322/10 (Optimalizácia tréningového zaťaženia v individuálnych športoch), VEGA 1/1158/12 (ADAPTAČNÝ EFEKT TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA V INDIVIDUÁLNYCH ŠPORTOCH), VEGA 1/1175/12 (VPLYV HYPOXIE NA ŠPORTOVÝ VÝKON A ZOTAVENIE V ŠPORTE), UGA (Biomechanická analýza štruktúry plaveckých spôsobov a jej didaktické využitie v edukačnom procese, UGA I-12-003-06 (Vplyv tréningového programu na explozívnu silu dolných končatín a jej transfer v plávaní).

- športová edukológia

- školiteľ doc. PaedDr. Matej Bence, PhD.

 

V súčasnosti pôsobím ako odborný asistent na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

 

Kontaktný formulár

=