PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7533
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
12

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 11:00
Streda
08:00 - 09:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Termín mimo ZS a LS je potrebné si dohodnúť emailom.

Kde ma nájdete

PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
974 01 Banska Bystrica
Slovensko

Kancelária: 12
Telefón: 048 446 7533
Email: Zuzana.Pupisova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

1992-2000 ZŠ Morovnianska cesta Handlová

2000-2005 Osemročné športové gymnázium Trenčín

2005-2008 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Bc. štúdium : Šport

2008-2010 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Mgr. štúdium : Trénerstvo

2008-2010 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Mgr. štúdium : Telesná výchova

2010-2013 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –PhD. štúdium: Športová edukológia

2013            UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica – PaedDr. štúdium: Šport

Kvafikácie v oblasti tv a športu:

2005  - Potápačská škola Trenčín: plavčík, záchranár

2007  - Slovenská plavecká federácia, rozhodca plávania - 2.trieda

2009  - REGE centrum- masér, regeneračný pracovník

2010  - Slovenská plavecká federácia, tréner plávania - 5.kvalifikačný stupeň

2014  - Slovenská asociácia kondičných trénerov, kondičný tréner – 3. Kvalifikačný stupeň

2014 - Slovesnký atletický zväz, atletický tréner - 2. kvalifikačný stupeň

2014 - tréner gymnastiky - 2. kvalifikačný stupeň

TRÉNERSKÁ PRAX:

2005 – 2006                        Plavecký oddiel KTV UMB, Banská Bystrica, funkcia: trénerka

2006 – 2013                        Trian ŠK UMB, Banská Bystrica, funkcia: hlavná trénerka pre prípravný a zdokonaľovací kurz plávania detí a trénerka juniorského družstva

2010 – 2013                        Plavecká škola Raja, funkcia: trénerka

2013 – súčasnosť              Plávanie SVK, funkcia: hlavná trénerka

Názov dizertačnej práce:

Vplyv modifikovaného programu na efektívnosť štartového skoku v plávaní.

Vedecké aktivity:

Dizertačná práca bola riešená za podpory grantovej úlohy VEGA 1/0322/10 (Optimalizácia tréningového zaťaženia v individuálnych športoch), VEGA 1/1158/12 (ADAPTAČNÝ EFEKT TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA V INDIVIDUÁLNYCH ŠPORTOCH), VEGA 1/1175/12 (VPLYV HYPOXIE NA ŠPORTOVÝ VÝKON A ZOTAVENIE V ŠPORTE), UGA (Biomechanická analýza štruktúry plaveckých spôsobov a jej didaktické využitie v edukačnom procese, UGA I-12-003-06 (Vplyv tréningového programu na explozívnu silu dolných končatín a jej transfer v plávaní).

- športová edukológia

- školiteľ doc. PaedDr. Matej Bence, PhD.

V súčasnosti pôsobím ako odborný asistent na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

Kontaktný formulár

=