Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7533
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
12

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
08:15 - 09:00
Štvrtok
-
Piatok
08:15 - 09:15
Mimo semestra sú konzultačné hodiny podľa dohody, termín a formu (osobne/online) je potrebné si dohodnúť emailom vopred.

Kde ma nájdete

PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského Tajovského
974 01 Banska Bystrica
Slovensko

Kancelária: 12
Telefón: 048 446 7533
Email: Zuzana.Pupisova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Autor ID: 56488011200 (Scopus)

ORCID ID: 0000-0003-0230-9784

PUBLONS: https://publons.com/researcher/4943546/zuzana-pupisova/

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/zuzana-pupi%C5%A1ov%C3%A1-423a17107/

 

Pedagogická činnosť:

Plávanie, Kondičné plávanie, Cvičenia z plávania

Športová špecializácia - plávanie (bc., Mgr.)

Atletika a plávanie v športovej príprave

Pohybové hry a všeob. gymnastika (časť: všeobecná gymnastika)

Regenerácia a masáž 

 

Témy záverečných prác: 

témy zamerané na plávanie, plavecké výcviky a kurzy, športový tréning v plávaní, problematiku výživy a regeneráciu športovcov, rozvoj a diagnostika pohybových schopností

 

Vzdelanie:

1992-2000 ZŠ Morovnianska cesta Handlová

2000-2005 Osemročné športové gymnázium Trenčín

2005-2008 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Bc. štúdium : Šport

2008-2010 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Mgr. štúdium : Trénerstvo

2008-2010 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Mgr. štúdium : Telesná výchova

2010-2013 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –PhD. štúdium: Športová edukológia

2013          UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica – PaedDr. štúdium: Šport

 

Kvalifikácie v oblasti tv a športu:

2005   plavčík, záchranár

2007   Slovenská plavecká federácia, rozhodca plávania - 2.trieda

2009   REGE centrum- masér, regeneračný pracovník

2010   Slovenská plavecká federácia, tréner plávania - 5.kvalifikačný stupeň

2014   Slovenská asociácia kondičných trénerov, kondičný tréner – 3. Kvalifikačný stupeň

2014   Slovesnký atletický zväz, atletický tréner - 2. kvalifikačný stupeň

2014   tréner gymnastiky - 2. kvalifikačný stupeň

 

TRÉNERSKÁ PRAX:

2005 – 2006                        Plavecký oddiel KTV UMB, Banská Bystrica, funkcia: trénerka

2006 – 2013                        Trian ŠK UMB, Banská Bystrica, funkcia: hlavná trénerka pre prípravný a zdokonaľovací kurz plávania detí a trénerka juniorského družstva

2010 – 2013                        Plavecká škola Raja, funkcia: trénerka

2013 – súčasnosť              Plávanie SVK, funkcia: hlavná trénerka

 

Názov dizertačnej práce:

Vplyv modifikovaného programu na efektívnosť štartového skoku v plávaní.

 

Vedecké aktivity:

1. VEGA č.1/0621/19.Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia vo vytrvalostných športoch. Zástupca vedúceho projektu.Vedúci projektu: PUPIŠ, Martin

Doba riešenia projektu: 2019-2021

2. VEGA č.1/0414/15. Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v individuálnych športoch. Zástupca vedúceho projektu. Vedúciprojektu: PUPIŠ, Martin

Doba riešenia: 2015-2017

3. VEGA č.1/0547/22. Využitie hypoxie a hyperoxie v športovej príprave. Vedúca projektu.

Doba riešenia projektu: 2022-2024

4. VEGA č.1/0707/22. Špecifiká variability hematologických ukazovateľov sledovaných v biologickom pase športovca, Zástupca vedúceho projektu. Vedúci projektu: PUPIŠ, Martin

Doba riešenia projektu: 2022-2024

5. UGA (Biomechanická analýza štruktúry plaveckých spôsobov a jej didaktické využitie v edukačnom procese

6. UGA I-12-003-06 (Vplyv tréningového programu na explozívnu silu dolných končatín a jej transfer v plávaní).

 

V súčasnosti pôsobím na funkčnom mieste docent na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

 

Kontaktný formulár

=