PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7533
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
12

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:15 - 13:00
Utorok
-
Streda
08:00 - 08:45
Štvrtok
-
Piatok
-
Termín mimo ZS a LS je potrebné si dohodnúť emailom.

Kde ma nájdete

PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
974 01 Banska Bystrica
Slovensko

Kancelária: 12
Telefón: 048 446 7533
Email: Zuzana.Pupisova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Autor ID: 56488011200 (Scopus)

ORCID ID: 0000-0003-0230-9784

 

Vzdelanie:

1992-2000 ZŠ Morovnianska cesta Handlová

2000-2005 Osemročné športové gymnázium Trenčín

2005-2008 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Bc. štúdium : Šport

2008-2010 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Mgr. štúdium : Trénerstvo

2008-2010 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –Mgr. štúdium : Telesná výchova

2010-2013 UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica –PhD. štúdium: Športová edukológia

2013            UMB FHV KTVŠ Banská Bystrica – PaedDr. štúdium: Šport

Kvafikácie v oblasti tv a športu:

2005  - Potápačská škola Trenčín: plavčík, záchranár

2007  - Slovenská plavecká federácia, rozhodca plávania - 2.trieda

2009  - REGE centrum- masér, regeneračný pracovník

2010  - Slovenská plavecká federácia, tréner plávania - 5.kvalifikačný stupeň

2014  - Slovenská asociácia kondičných trénerov, kondičný tréner – 3. Kvalifikačný stupeň

2014 - Slovesnký atletický zväz, atletický tréner - 2. kvalifikačný stupeň

2014 - tréner gymnastiky - 2. kvalifikačný stupeň

TRÉNERSKÁ PRAX:

2005 – 2006                        Plavecký oddiel KTV UMB, Banská Bystrica, funkcia: trénerka

2006 – 2013                        Trian ŠK UMB, Banská Bystrica, funkcia: hlavná trénerka pre prípravný a zdokonaľovací kurz plávania detí a trénerka juniorského družstva

2010 – 2013                        Plavecká škola Raja, funkcia: trénerka

2013 – súčasnosť              Plávanie SVK, funkcia: hlavná trénerka

Názov dizertačnej práce:

Vplyv modifikovaného programu na efektívnosť štartového skoku v plávaní.

Vedecké aktivity:

Dizertačná práca bola riešená za podpory grantovej úlohy VEGA 1/0322/10 (Optimalizácia tréningového zaťaženia v individuálnych športoch), VEGA 1/1158/12 (ADAPTAČNÝ EFEKT TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA V INDIVIDUÁLNYCH ŠPORTOCH), VEGA 1/1175/12 (VPLYV HYPOXIE NA ŠPORTOVÝ VÝKON A ZOTAVENIE V ŠPORTE), UGA (Biomechanická analýza štruktúry plaveckých spôsobov a jej didaktické využitie v edukačnom procese, UGA I-12-003-06 (Vplyv tréningového programu na explozívnu silu dolných končatín a jej transfer v plávaní).

- športová edukológia

- školiteľ doc. PaedDr. Matej Bence, PhD.

V súčasnosti pôsobím ako odborný asistent na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

 

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Autor: Pupišová Zuzana

Zobrazovací formát: Špeciálny (personálny alebo pracoviska) s ohlasmi (na hodnotiace účely)
Štatistika: Kategória publikačnej činnosti, Skupiny kategórií publikačnej činnosti
Triedenie: Skupina kategórie publikačnej činnosti
Voľby: Číslovanie kategórií publ.činnosti, Nezobrazovať číslo archívnej kópie
Dátum vytvorenia výstupu: 29.10.2020

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01   Rozvoj výbušnej sily dolných končatín a jej vplyv na efektívnosť štartového skoku v plávaní / Zuzana Pupišová ; rec. Matej Bence, Jaroslav Broďáni. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - 108 s. [5,85 AH]. - Monografia je súčasťou GÚ VEGA 1/1158/12 (Adaptačný efekt tréningového zaťaženia v individuálnych športoch), GÚ UGA "Vplyv plyometrického programu na efektívnosť štartového skoku v plávaní" a GÚ UGA "Vplyv pohybového programu na explozívnu silu dolných končatín a jej transfer v plávaní". - ISBN 978-83-7490-720-0
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%) - BENCE, Matej (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.)]

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01   Vplyv plaveckého odporového padáku na výkon v plávaní = Influence of swimming resistance of parachute on the swimming performance : vedecká momografia / Zuzana Pupišová, Ján Pavlík, Nikola Žilíková ; rec. Jaroslav Broďáni, Jaroslav Krajčovič. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. - 77 s. [3,85 AH]. - ISBN 978-80-8141-199-1
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (90%) - PAVLÍK, Ján (5%) - ŽILÍKOVÁ, Nikola (5%) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - KRAJČOVIČ, Jaroslav (rec.)]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01   Kondičný tréning v roku 2011 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 2011 / zost. Martin Pupiš ... [et al.] ; rec. Pavol Bartík, Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, 2011. - 162 s. - ISBN 978-80-89090-97-6
[PUPIŠ, Martin (20%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (20%) (zost.) - ČILLÍK, Ivan (20%) (zost.) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (20%) (zost.) - NEMEC, Miroslav (20%) (zost.) - BARTÍK, Pavol (rec.) - BENCE, Matej (rec.)]. - zborník bol vydaný s podporou GÚ VEGA 1/0322/10, GÚ VEGA 1/0840/09

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01   Nácvik plaveckých spôsobov v praxi / Peter Mandzák ... [et al.] ; rec. Marián Merica, Jaroslav Krajčovič. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - 115 s. - ISBN 978-80-557-0310-7
[MANDZÁK, Peter (20%) - BENCE, Matej (20%) - MANDZÁKOVÁ, Martina (20%) - POPELKA, Jaroslav (20%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (20%) - MERICA, Marián (rec.) - KRAJČOVIČ, Jaroslav (rec.)]. - publikácia bola vydaná ako súčasť výskumnej grantovej úlohy UGA 2010: Biomechanická analýza štruktúry plaveckých spôsobov a jej didaktické využitie v edukačnom procese

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01   Kondičný tréning v roku 2012 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 12. 10. 2012 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Tonhauserová ; rec. Alexander Rakovič, Jože Stihec ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, 2012. - 355 s. - ISBN 978-80-8141-023-9
[PUPIŠ, Martin (90%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (10%) (zost.) - RAKOVIĆ, Aleksandar (rec.) - STIHEC, Jože (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - KREMNICKÝ, Juraj (rec.) - KOMPÁN, Jaroslav (rec.) - SLIŽIK, Miroslav (rec.)]. - zborník bol vydaný s podporou VEGA 1/1158/12 Adaptačný efekt tréningového zaťaženia v individuálnych športoch; VEGA 1/1175/12 Vplyv hyperoxie na športový výkon a zotavenie v športe.

 

FAI02   Kondičný tréning v roku 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 11. októbra 2013 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Tonhauserová ; rec. Alexander Raković, Jože Stihec ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - 278 s. - ISBN 978-80-8141-044-4
[PUPIŠ, Martin (90%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (10%) (zost.) - RAKOVIĆ, Aleksandar (rec.) - STIHEC, Jože (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - KREMNICKÝ, Juraj (rec.) - KOMPÁN, Jaroslav (rec.) - SLIŽIK, Miroslav (rec.)]. - zborník bol vydaný s podporou VEGA 1/1158/12 Adaptačný efekt tréningového zaťaženia v individuálnych športoch, VEGA 1/1175/12 Vplyv hyperoxie na športový výkon a zotavenie v športe

 

FAI03   Kondičný tréning v roku 2014 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kondičný tréning v roku 2014, Banská Bystrica, 21.11.2014 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ... [et al.] ; rec. Martin Pupiš, Pavol Pivovarniček, Alexandar Rakovič. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. - 444 s. - ISBN 978-80-8141-077-2
[PUPIŠ, Martin (20%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (16%) (zost.) - TOKÁROVÁ, Martina (16%) (zost.) - PIVOVARNIČEK, Pavol (16%) (zost.) - KOMPÁN, Jaroslav (16%) (zost.) - KREMNICKÝ, Juraj (16%) (zost.) - PUPIŠ, Martin (rec.) - PIVOVARNIČEK, Pavol (rec.) - RAKOVIĆ, Aleksandar (rec.)]

 

FAI04   Atletika 2014 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 20. novembra 2014 / zost. Ivan Čillík, Martin Pupiš, Zuzana Pupišová, Nikoleta Kušnírová ; rec. Ivan Čillík, Martin Pupiš, Jaroslav Broďáni. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenský atletický zväz, KTVŠ FFUK, 2014. - 524 s. - ISBN 978-80-8141-076-5
[ČILLÍK, Ivan (25%) (zost.) - PUPIŠ, Martin (25%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (25%) (zost.) - KUŠNÍROVÁ, Nikoleta (25%) (zost.) - ČILLÍK, Ivan (rec.) - PUPIŠ, Martin (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.)]

 

FAI05   Optimalizácia zaťaženia v športe : recenzovaný zborník vedeckých prác vydaný za podpory GÚ VEGA 1/0414/15 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Aleksandar Raković, Jaroslav Broďáni, Jaroslav Kompán. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2015. - 56 s. [3,55 AH]. - ISBN 978-80-8141-105-2
[PUPIŠ, Martin (50%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) (zost.) - RAKOVIĆ, Aleksandar (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - KOMPÁN, Jaroslav (rec.)]

 

FAI06   Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v športe / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Aleksandra Raković, Jaroslav Broďáni, Jaroslav Kompán. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2015. - 162 s. [8,10 AH]. - ISBN 978-80-8141-104-5
[PUPIŠ, Martin (50%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) (zost.) - RAKOVIĆ, Aleksandar (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - KOMPÁN, Jaroslav (rec.)]

 

FAI07   Kondičný tréning v roku 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 8.12.2016 v Banskej Bystrici / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Ľudmila Jančoková, Martin Pupiš ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016. - 466 s. [23,31 AH]. - ISBN 978-80-8141-138-0
[PUPIŠ, Martin (50%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) (zost.) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (rec.) - PUPIŠ, Martin (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (rec.) - KOMPÁN, Jaroslav (rec.) - KREMNICKÝ, Juraj (rec.) - SLIŽIK, Miroslav (rec.)]

 

FAI08   Vybrané aspekty optimalizácie zaťaženia v športe : zborník vedeckých prác realizovaných v rámci GÚ VEGA 1/0414/15 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Aleksandar Raković ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : DALI-BB, 2016. - 98 s. [4,95 AH]. - ISBN 978-80-8141-144-1
[PUPIŠ, Martin (50%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) (zost.) - RAKOVIĆ, Aleksandar (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - KOMPÁN, Jaroslav (rec.) - SLIŽIK, Miroslav (rec.)]

 

FAI09   Kondičný tréning v roku 2017 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.-24.11.2017 v Banskej Bystrici / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Ľudmila Jančoková, Martin Pupiš ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2017. - 309 s. [15,45 AH]. - ISBN 978-80-8141-165-6
[PUPIŠ, Martin (50%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) (zost.) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (rec.) - PUPIŠ, Martin (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - KOMPÁN, Jaroslav (rec.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (rec.) - KREMNICKÝ, Juraj (rec.)]

 

FAI10   Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Ľudmila Jančoková, Martin Pupiš ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. - 393 s. - ISBN 978-80-8141-196-0
[PUPIŠ, Martin (50%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) (zost.) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (rec.) - PUPIŠ, Martin (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - KOMPÁN, Jaroslav (rec.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (rec.) - KREMNICKÝ, Juraj (rec.)]

 

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01   Učebné texty pre trénerov a inštruktorov športu 1. a 2. kvalifikačného stupňa : všeobecná časť / Jaroslav Kompán, Martin Pupiš a kol. ; rec. Jaroslav Broďáni, Juraj Kremnický. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2019. - 186 s. - ISBN 978-80-8141-210-3
[ADAMČÁK, Štefan (8%) - ČILLÍK, Ivan (14%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (22%) - KOLLÁR, Rastislav (3%) - KOMPÁN, Jaroslav (5%) - MANDZÁK, Peter (4%) - NEMEC, Miroslav (5%) - PUPIŠ, Martin (5%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (15%) - SLIŽIK, Miroslav (19%) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - KREMNICKÝ, Juraj (rec.)]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01   Atletika 2019 : vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivan Čillík ... [et al.] ; rec. Ivan Čillík, Martin Pupiš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 285 s. [14,25 AH]. - ISBN 978-80-8141-223-3
[ČILLÍK, Ivan (25%) (zost.) - PUPIŠ, Martin (25%) (zost.) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (25%) (zost.) - FRANEK, Vladimír (25%) (zost.) - ČILLÍK, Ivan (rec.) - PUPIŠ, Martin (rec.)]

 

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01   Športový tréning a výkon v plávaní : učebné texty určené pre trénerskú špecializáciu plávanie a školenia trénerov plávania / Zuzana Pupišová ; rec. Jaroslav Broďáni, Ján Pavlík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Dali-BB, 2018. - 67 s. [3,35 AH]. - ISBN 978-80-8141-200-4
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.) - PAVLÍK, Ján (rec.)]

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01   A level of sprint and jump abilities and intermittent endurance of elite young soccer midfielders / Pavol Pivovarniček ... [et al.].
In Sport Science : International scientific journal of kinesiology. - Ljubuški, Bosnia & Herzegovina : Physical Education Pedagogues Association, 2013. - ISSN 1840-3662. - Vol. 6, no. 2 (2013), pp. 89-95.
[PIVOVARNIČEK, Pavol (40%) - PUPIŠ, Martin (30%) - KOLLÁR, Rastislav (10%) - TOKÁROVÁ, Martina (10%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (10%)]

 

ADM02   Effectiveness of static and dynamic stretching prior to speed and speed-strength load / Martin Pupiš ... [et al.].
In Journal of physical education and sport. - Pitesti : Editura Universitatea din Pitesti, 2014. - ISSN 2247–8051. - Vol. 14, no. 4 (2014), pp. 455-458.
[PUPIŠ, Martin (35%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (35%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (20%) - TOKÁROVÁ, Martina (9%) - MORAVČÍK, Juraj (1%)]

Ohlasy:
[1] ALEXANDER, Bolotin - VLADISLAV, Bakayev. Factors that determine high efficiency in developing speed and strength abilities of female hurdlers. In Journal of physical education and sport. ISSN 2247-8051, 2016, vol. 16, no. 3, pp. 910-913., Registrované v: Scopus
[3] KOKINDA, Marek - JESENSKÝ, Martin - TUREK, Milan. Hodnotenie rýchlostno-silových schopností profesionálnych hokejistov v trojročnom časovom intervale. In Studia sportiva. ISSN 1802-7679, 2016, roč. 10, č. 2, s. 121-127.

 

ADM03   Changes of inspiratory parameters and swimming performance by influence of powerbreathe plus level 3 = Promjene parametara disanja i izvedbe plivanja pod utjecajem uređaja powerbreathe plus razine 3 / Zuzana Pupišová, Martin Pupiš, Ľudmila Jančoková, Pavol Pivovarniček.
In Sport science. - Travnik : University of Travnik, 2014. - ISSN 1840-3662. - Vol. 7, no. 2 (2014), pp. 12-15.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (40%) - PUPIŠ, Martin (20%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (20%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (20%)]

 

ADM04   The efficiency of a racing dive in swimming / Zuzana Pupišová, Martin Pupiš.
In Journal of physical education and sport. - Pitesti : Editura Universitatea din Pitesti, 2015. - ISSN 2247-8051. - Vol. 15, no. 2 (2015), pp. 347-351.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) - PUPIŠ, Martin (50%)]

 

ADM05   Effects of swimming performance on a change in blood parameters / Zuzana Pupišová, Martin Pupiš, Pavol Pivovarniček.
In Journal of physical education and sport : [peer-reviewed scientific journal]. - Pitesti : University of Pitesti, 2015. - ISSN 2247-806X. - Vol. 15, no. 4 (2015), pp. 844-848.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (40%) - PUPIŠ, Martin (30%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (30%)]

 

ADM06   Influence of oxygen concentrate inhalation on performance in swimming underwater / Martin Pupiš, Zuzana Pupišová, Ratko Pavlović.
In Sport Science [elektronický zdroj] : international scientific journal of kinesiology. - Travnik : University of Travnik, 2016. - ISSN 1840-3662. - online, vol. 9, no. 1 (2016), pp. 70-73.
[PUPIŠ, Martin (50%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (49%) - PAVLOVIĆ, Ratko (1%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01   Úroveň flexibility chlapcov a dievčat na základnej škole / Peter Krčmárek, Roman Hollý, Matúš Janeček, Zuzana Tonhauserová.
In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence ; rec. Július Kasa, Joze Stihec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010. - ISSN 1337-7310. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 68-76.
[KRČMÁREK, Peter (25%) - HOLLÝ, Roman (25%) - JANEČEK, Matúš (25%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (25%)]

 

ADF02   Závislosť efektivity štartového skoku v plávaní od výbušnej sily dolných končatín a reakčného času / Zuzana Tonhauserová, Martin Pupiš, Matej Bence.
In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence ; rec. Július Kasa, Joze Stihec. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010. - ISSN 1337-7310. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 118-127.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (34%) - PUPIŠ, Martin (33%) - BENCE, Matej (33%)]

 

ADF03   Porovnanie efektívnosti grab štartu a track štartu v plávaní / Zuzana Tonhauserová.
In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010. - ISSN 1337-7310. - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 97-105.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01   Stav flexibility chlapcov a dievčat na II. stupni základnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši / Peter Krčmárek ... [et al.].
In Zborník referátov z fakultnej konferencie študentskej vedeckej aktivity / zost. Elena Bendíková, Robert Rozim. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-8083-998-7. - S. [1-9].
[KRČMÁREK, Peter - HOLLÝ, Roman - JANEČEK, Matúš - PUPIŠOVÁ, Zuzana]

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFB01   Závislosť medzi výbušnou silou dolných končatín a efektivitou štartového skoku v plávaní / Zuzana Tonhauserová.
In Zborník vedeckej aktivity študentov 2010 : celoslovenské kolo z telesnej výchovy a športu, Komárno, 26. apríl 2010 / zost. Beáta Dobay. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2010. - ISBN 978-80-89234-93-6. - S. 254-262.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01   Vplyv prípravného plaveckého výcviku na úroveň plaveckých zručností detí predškolského veku / Zuzana Tonhauserová, Svetlana Lipárová, Miroslava Doleželová.
In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2011. - ISSN 1337-7310. - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 54-65.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (34%) - LIPÁROVÁ, Svetlana (33%) - DOLEŽELOVÁ, Miroslava (33%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Vplyv zdokonaľovacieho výcviku na techniku plaveckých spôsobov detí mladšieho školského veku / Zuzana Tonhauserová.
In Šport a rekreácia 2011 : zborník vedeckých prác / zost. Jaroslav Broďáni ; rec. Karol Felix, Peter Krška. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-8094-915-0. - S. 45-51.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AED02   Analýza chýb v technike študentov FHV UMB v Banskej Bystrici v plaveckých spôsoboch prsia a kraul = Analysis of errors in the technique of students FHV UMB in Banská Bystrica in the swimming styles breaststroke and crawl / Zuzana Tonhauserová, Peter Mandzák.
In Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí : vedecký zborník výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA č. 1/0674/08/13 / ed. Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková. rec. Vojtech Potočný, Dušan Jursík. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - ISBN 978-80-8113-039-7. - S. 208-226.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (60%) - MANDZÁK, Peter (40%)]

 

AED03   Analýza plaveckého štartového skoku Grab / Zuzana Tonhauserová.
In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová; zost. Miroslava Rošková ; rec. Pavol Bartík ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitých vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0235-3. - S. 166-174.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   Kinematická analýza štartového skoku grab v plávaní / Zuzana Tonhauserová.
In Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě : sborník příspěvků z VI. mezinárodního odborného vědeckého semináře, Praha, 1. 12. 2011 / ed. Jtika Pokorná, Eva Peslová ; rec. Josef Horčic. - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011. - ISBN 978-80-96317-89-2. - S. 73-79.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01   Kinematická analýza štartového skoku grab v plávaní / Zuzana Tonhauserová.
In Zborník prác z fakultného kola študentskej vedeckej aktivity 2011 Vedy o športe / zost. Elena Bendíková, Robert Rozim [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0207-0. - S. [1-11].
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   Overovanie prípravného plaveckého výcviku na úroveň plaveckých zručností detí mladšieho školského veku / Zuzana Tonhauserová, Matej Bence.
In Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě : sborník příspěvků z VI. mezinárodního odborného vědeckého semináře, Praha, 1. 12. 2011 / ed. Jtika Pokorná, Eva Peslová ; rec. Josef Horčic. - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011. - ISBN 978-80-96317-89-2. - S. 80-86.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) - BENCE, Matej (50%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Porovnanie vplyvu výbušnosti dolných končatín a reakcie na rýchlosť plávania po vykonaní štartového skoku vybraných vrcholových plavkýň Slovenskej republiky / Zuzana Tonhauserová, Matej Bence.
In Zborník vedeckých prác : vydaný pri príležitosti životného jubilea profesora Vladimíra Černušáka člena Katedry teórie a metodiky plávania FTVŠ UK, Bratislava, 25. 11. 2011 / ed. Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková ; rec. Vojtech Potočný, Dušan Jursík. - Bratislava : Stimul, 2011. - ISBN 978-80-8127-047-5. - S. 109-114.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) - BENCE, Matej (50%)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01   The effect of intermittent hypoxic training on aerobic capacity and blood components of endurance athletes / Martin Pupiš, Zuzana Tonhauserová, Ratko Pavlović.
In Acta kinesiologica : international scientific journal of kinesiology / ed. Žarko Bilić. - Ljubuški : University in Travnik, Faculty of Education, 2011. - ISSN 1840-2976. - Vol. 5, Iss. 2 (December 2011), p. 48-52.
[PUPIŠ, Martin (90%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (8%) - PAVLOVIĆ, Ratko (2%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01   Longitudinálne sledovanie dynamiky zmien plaveckej výkonnosti uchádzačiek o štúdium telesnej výchovy v Banskej Bystrici / Matej Bence, Zuzana Tonhauserová.
In Exercitatio corporis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2012. - ISSN 1337-7310. - Roč. 4, č. 1 (2012), s. 8-14.
[BENCE, Matej (50%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01   Vplyv tréningového procesu na vybrané pohybové schopnosti detí mladšieho školského veku / Zuzana Tonhauserová.
In Kondičný tréning v roku 2012 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 12. 10. 2012 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Tonhauserová ; rec. Alexander Rakovič, Jože Stihec ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, 2012. - ISBN 978-80-8141-023-9. - S. 160-170.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01   Various alternatives of hypoxic training / Martin Pupiš, Pavol Pivovarniček, Zuzana Tonhauserová, Ratko Pavlovič.
In Sport Scientific And Practical Aspects : international scientific journal of kinesiology. - Tuzla : Tuzla University, Faculty of Physical Education and Sport, 2012. - ISSN 1840-4413. - Vol. 9, no. 2 (2012), pp. 25-32.
[PUPIŠ, Martin (40%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (35%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (23%) - PAVLOVIĆ, Ratko (2%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01   Vplyv 3-mesačného mezocyklu na vybrané pohybové schopnosti detí mladšieho školského veku v plávaní = The impact of 3 – month mesocycle of selected motor skills of younger school aged children in swimming / Zuzana Tonhauserová.
In Zborník prác z fakultného kola študentskej vedeckej aktivity 2012. Vedy o športe [elektronický zdroj] : vedy o športe, recenzovaný elektronický zborník, zborník referátov z fakultnej konferencie študentskej vedeckej aktivity 2012, Banská Bystrica, 11. 4. 2012 / zost. Elena Bendíková, Robert Rozim ; rec. Ľudmila Jančoková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISBN 978-80-557-0394-7. - S. 142-149.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AFD02   Využitie plyometrických cvičení na rozvoj výbušnej sily dolných končatín plavcov / Zuzana Tonhauserová.
In Kondičný tréning v roku 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 11. októbra 2013 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Tonhauserová ; rec. Alexander Raković, Jože Stihec ... [et al.]. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISBN 978-80-8141-044-4. - S. 270 -277.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Rozvoj výbušnej sily dolných končatín plavcov SR / Zuzana Tonhauserová, Martin Pupiš.
In Šport a rekreácia 2013 : zborník vedeckých prác / zost. Jaroslav Broďáni ; rec. Martin Pupiš, Peter Krška [elektronický zdroj]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-558-0148-3. - CD-ROM, s. 191-196.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) - PUPIŠ, Martin (50%)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01   Level of sprint and jump abilities and intermittent endurance of elite young soccer players at different positions / Pavol Pivovarniček, Martin Pupiš ... [et al.].
In SportLogia journal. - Banja Luka : Faculty of Physical Education end Sports, University of Banja Luka, 2013. - ISSN 1986-6089. - Roč. 9, č. 2 (2013), s. 109-117.
[PIVOVARNIČEK, Pavol (40%) - PUPIŠ, Martin (40%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (10%) - TOKÁROVÁ, Martina (10%)]

 

ADE02   A level of running speed of elite young soccer players at different positions / Pavol Pivovarniček ... [et al.].
In Acta kinesiologica : international scientific journal of kinesiology. - Ljubuški : Physical Education Pedagogues Association, 2014. - ISSN 1840-2976. - Vol. 8, no. 1 (June 2014), pp. 21-26.
[PIVOVARNIČEK, Pavol (50%) - PUPIŠ, Martin (30%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (10%) - TOKÁROVÁ, Martina (10%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   Intermittent hypoxic training as an alternative to high altitude training / Martin Pupiš ... [et al.].
In Physical activity in science & practice : conference proceedings : in celebration of the 60th anniversary of the establishment of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague, Prague, 19-21 June 2013 / rec. Jim Parry, Václav Bunc ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2014. - ISBN 978-80-246-2620-8. - S. 241-248.
[PUPIŠ, Martin (30%) - ČILLÍK, Ivan (30%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (30%) - ŠTIHEC, Jože (5%) - PAVLOVIĆ, Ratko (5%)]

 

AFC02   A diagnosis of the current state of reaction capabilities of elite Slovakian swimmers / Zuzana Tonhauserová, Martin Pupiš.
In Physical activity in science & practice : conference proceedings : in celebration of the 60th anniversary of the establishment of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague, Prague, 19-21 June 2013 / rec. Jim Parry, Václav Bunc ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2014. - ISBN 978-80-246-2620-8. - S. 233-240.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (70%) - PUPIŠ, Martin (30%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01   Rozvoj a vplyv funkčných parametrov dýchania na výkon v plávaní = Development and impact of functional parameters breathing for the performance in swimming / Zuzana Pupišová.
In Kondičný tréning v roku 2014 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kondičný tréning v roku 2014, Banská Bystrica, 21.11.2014 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ... [et al.] ; rec. Martin Pupiš, Pavol Pivovarniček, Alexandar Rakovič. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - S. 234-241.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Vplyv výkonu v jednotlivých disciplínach triatlonu na celkový výsledok v olympijskom triatlone / Martin Pupiš ... [et al.].
In Optimalizácia zaťaženia v športe : recenzovaný zborník vedeckých prác vydaný za podpory GÚ VEGA 1/0414/15 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Aleksandar Raković, Jaroslav Broďáni, Jaroslav Kompán. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2015. - ISBN 978-80-8141-105-2. - S. 5-10.
[PUPIŠ, Martin (25%) - PAVLÍK, Ján (25%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (25%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (25%)]

 

AED02   Vplyv plaveckého výkonu na hodnoty laktátu a hemoglobínu / Zuzana Pupišová.
In Optimalizácia zaťaženia v športe : recenzovaný zborník vedeckých prác vydaný za podpory GÚ VEGA 1/0414/15 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Aleksandar Raković, Jaroslav Broďáni, Jaroslav Kompán. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2015. - ISBN 978-80-8141-105-2. - S. 18-28.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AED03   Optimalizácia kondičnej prípravy hráča ľadového hokeja / Martina Tokárová, Zuzana Pupišová. 3. kapitola.
In Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v športe / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Aleksandra Raković, Jaroslav Broďáni, Jaroslav Kompán. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2015. - ISBN 978-80-8141-104-5. - S. 24-46 [1,09 AH].
[TOKÁROVÁ, Martina (50%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%)]

 

AED04   Vplyv hypertrofického tréningu na zmeny telesných parametrov / Zuzana Pupišová, Róbert Kováč. 5. kapitola.
In Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v športe / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Aleksandra Raković, Jaroslav Broďáni, Jaroslav Kompán. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2015. - ISBN 978-80-8141-104-5. - S. 97-116 [1,10 AH].
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%) - KOVÁČ, Róbert (50%)]

 

AED05   Vplyv 6-mesačnej športovej prípravy na plaveckú výkonnosť reprezentantky Slovenskej republiky = Effect of 6-monthly sports training of swimming performance of the representative of the Slovak republic / Zuzana Pupišová, Nikola Žilíková, Ján Pavík.
In Šport a rekreácia 2016 : zborník vedeckých prác / rec. Jaromír Sedláček, Naďa Novotná ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. - ISBN 978-80-558-1018-8. - S. 68-74.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (34%) - ŽILÍKOVÁ, Nikola (33%) - PAVLÍK, Ján (33%)]

 

AED06   Zmena dĺžky plaveckého záberu pri plávaní v triatlone bez digitálneho metronómu a s digitálnym metronómom / Ján Pavlík, Zuzana Pupišová.
In Šport a rekreácia 2016 : zborník vedeckých prác / rec. Jaromír Sedláček, Naďa Novotná ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. - ISBN 978-80-558-1018-8. - S. 217-222.
[PAVLÍK, Ján (50%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01   The level of explosive strength of the lower limbs in the group of the student's = Úroveň výbušnej sily dolných končatín študentov / Zuzana Pupišová.
In Slovak Journal of Sport Science. - Banská Bystrica : Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University, 2016. - ISSN 2453-7659. - Vol. 1, no. 1 (2016), pp. 33-39.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Vplyv dychového cvičenia na zlepšenie výkonu pod vodou / Ján Pavlík, Zuzana Pupišová, Martin Pupiš.
In Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Jiří Michal, Štefan Adamčák, Jozef Štefko. - 1. vyd. - Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016. - ISBN 978-80-228-2922-9. - S. 365-370.
[PAVLÍK, Ján (34%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (33%) - PUPIŠ, Martin (33%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01   Úroveň vytrvalostných schopností žiakov 4. ročníkov základných škôl v Banskej Bystrici / Ján Pavlík, Martin Pupiš, Zuzana Pupišová.
In Kondičný tréning v roku 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 8.12.2016 v Banskej Bystrici / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Ľudmila Jančoková, Martin Pupiš ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 398-403.
[PAVLÍK, Ján (34%) - PUPIŠ, Martin (33%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (33%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01   The endurance ability level of elementary school students in Banská Bystrica = Úroveň vytrvalostných schopností žiakov mladšieho školského veku v Banskej Bystrici / Ján Pavlík ... [et al.].
In Slovak journal of sport science. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016. - ISSN 2453-7659. - Vol. 1, no. 2 (2016), pp. 92-98.
[PAVLÍK, Ján (25%) - BRŰNN, David (25%) - SÝKORA, Jozef (25%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (25%)]

 

ADF02   The impact of functional respiratory variables on swimming = Vplyv funkčných parametrov dýchania na výkon v plávaní / Zuzana Pupišová.
In Slovak journal of sport science. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016. - ISSN 2453-7659. - Vol. 1, no. 2 (2016), pp. 106-115.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Analýza kondičnej prípravy v crossfite = Analysis of conditioning training in crossfit / Zuzana Pupišová, Ivan Poluch.
In Vybrané aspekty optimalizácie zaťaženia v športe : zborník vedeckých prác realizovaných v rámci GÚ VEGA 1/0414/15 / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Aleksandar Raković ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : DALI-BB, 2016. - ISBN 978-80-8141-144-1. - S. 77-97.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (80%) - POLUCH, Ivan (20%)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01   Analýza plaveckej spôsobilosti žiakov vybraných škôl = Analysis of swimming competence student´s selected schools / Zuzana Pupišová, Ján Pavlík.
In Studia kinanthropologica : vědecký časopis pro kinantropologii. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2016. - ISSN 1213-2101. - Vol. 17, no. 3 (2016), pp. 395-401.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (80%) - PAVLÍK, Ján (20%)]

 

ADE02   Porovnanie vplyvu inhalácie kyslíkového koncentrátu u rôznych skupín športovcov = Compare the effect of inhalation of oxygen concentrates on various groups of athletes / Zuzana Pupišová, Martin Pupiš.
In Studia kinanthropologica : vědecký časopis pro kinantropologii. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2016. - ISSN 1213-2101. - Vol. 17, no. 3 (2016), pp. 403-409.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (80%) - PUPIŠ, Martin (20%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Vplyv plyometrických cvičení na úroveň výbušnej sily dolných končatín plavcov = Effects of plyometric exercises at thwe level explosive strenght in swimmers / Zuzana Pupišová, Martin Pupiš.
In Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác / rec. Karol Görner, Pavol Bartík ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. - ISBN 978-80-558-1179-6. - S. 158-164.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (70%) - PUPIŠ, Martin (30%)]

 

AED02   Úroveň vybraných pohybových schopností žiakov základných škôl v Banskej Bystrici / Zuzana Pupišová, Ján Pavlík.
In Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác / rec. Karol Görner, Pavol Bartík ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. - ISBN 978-80-558-1179-6. - S. 152-157.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (90%) - PAVLÍK, Ján (10%)]

 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFA01   The utilization possibilities of oxygen concentrators´inhalation in sport / Martin Pupiš, Zuzana Pupišová, Ján Pavlík.
In Sport and quality of life : 11th international conference on kinanthropology, Brno, 29.11.-1.12.2017 / rec. Václav Bunc, Viktor Bielik ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - ISBN 978-80-210-8917-4. - S. 1089-1097.
[PUPIŠ, Martin (34%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (33%) - PAVLÍK, Ján (33%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01   Performance analysis in olympic triathlon / Zuzana Pupišová, Ján Pavlík.
In Slovak journal of sport science. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018. - ISSN 2453-7659. - Vol. 3, no. 1 (2018), s. 63-71.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (90%) - PAVLÍK, Ján (10%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Zvyšovanie výbušnej sily dolných končatín u plavcov v rôznych etapách športovej prípravy / Zuzana Pupišová, Ján Pavlík.
In Šport a rekreácia 2018 : zborník vedeckých prác / rec. Naďa Novotná, Rút Lenková ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. - ISBN 978-80-558-1301-1. - S. 74-82.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (95%) - PAVLÍK, Ján (5%)]

 

AED02   Analýza vplyvu špeciálnej plaveckej pomôcky na rýchlosť plávania v plaveckom spôsobe kraul = Analysis of the effect a special swimming aid on the swimming speed in the swimming style crawl / Ján Pavlík, Zuzana Pupišová.
In Šport a rekreácia 2018 : zborník vedeckých prác / rec. Naďa Novotná, Rút Lenková ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. - ISBN 978-80-558-1301-1. - S. 177-181.
[PAVLÍK, Ján (50%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (50%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01   The importance of strenght training in triathlon / David Brűnn ... [et al.].
In Slovak journal of sport science. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018. - ISSN 2453-7659. - Vol. 3, no. 1 (2018), pp. 38-48.
[BRŰNN, David (20%) - SÝKORA, Jozef (20%) - ŠVANTNER, Roman (20%) - PUPIŠ, Martin (20%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (20%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01   Disparita špeciálnej plaveckej pomôcky na výkon v plaveckom spôsobe znak = Disparity of special swimming tool on performance in backstroke / Mária Katerinka Czaková, Ján Pavlík, Zuzana Pupišová.
In Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Martin Pupiš, Zuzana Pupišová ; rec. Ľudmila Jančoková, Martin Pupiš ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. - ISBN 978-80-8141-196-0. - S. 182-189.
[KATERINKA CZAKOVÁ, Mária (34%) - PAVLÍK, Ján (33%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (33%)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01   The impact of a specific training programme on the selected parameters of swimming turns / Zuzana Pupišová ... [et al.] [elektronický dokument]. - Spôsob prístupu: https://dergipark.org.tr/download/article-file/684613.
In Turkish journal of kinesiology [elektronický zdroj]. - Konya : Selçuk University, 2019. - ISSN 2459-0134. - Vol. 5, no. 1 (2019), pp. 36-42.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (60%) - PUPIŠ, Martin (30%) - SÝKORA, Jozef (4%) - BRŰNN, David (4%) - GINIČOVÁ, Jana (1%) - PAVLOVIĆ, Ratko (1%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Porovnanie vplyvu plaveckých výcvikov na plaveckú spôsobilosť detí mladšieho školského veku = The comparison of swimming training effect to swimming ability of children's school age / Zuzana Pupišová.
In Šport a rekreácia 2019 : zborník vedeckých prác : recenzovaný nekonferenčný zborník vedecko-výskumných a odborných prác, zameraný na prezentáciu poznatkov v oblasti športu, telesnej výchovy, diagnostiky, zdravia, rekreácie, cestovného ruchu, regenerácie, manažmentu, atď. / rec. Tomáš Kampmiller, Pavol Bartík ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. - ISBN 978-80-558-1415-5. - S. 228-233.
[PUPIŠOVÁ, Zuzana (100%)]

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01   Structure of swimming performance to 50 meters freestyle in a short course / Natália Kováčová, Zuzana Pupišová ... [et al.].
In Quality of life in interdisciplinary approach : book of abstracts : 2nd world scientific congress, 5.-7.11.2019, Kochcice / rec. Jacek Wąsik ... [et al.]. - 1. vyd. - Čenstochová : PPHU Projack, 2019. - ISBN 978-83-934596-5-0. - S. 48.
[KOVÁČOVÁ, Natália (42%) - PUPIŠOVÁ, Zuzana (40%) - BROĎÁNI, Jaroslav (10%) - ŠIŠKA, Ľuboslav (8%)]

 

Kontaktný formulár

=