Faculty of Humanities University of Matej Bel

Intervention of playful activities to change attitudes of pupils in school physical education

Classification: AAA Most significant project publication
Title: Názory a informovanosť žiakov základných škôl na Slovensku o hravých aktivitách spojených s globálnym polohovým systémom (geocatching). Hradec Králové : Gaudeamus.
Authors: Štefan Adamčák
Classification: AAA Most significant project publication
Title: Tourism and physical activities in the countryside in the life style of secondary school students. Hradec Králové : Gaudeamus.
Authors: Stanislava Straňavská
Classification: AAB Most significant project publication
Title: Hry s využitím GPS a ich vplyv na zmenu postojov žiakov základných škôl. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Authors: Štefan Adamčák, Miroslav Nemec, Boris Beťák
Classification: ADE
Title: Outdoorové aktivity v spôsobe života adolescentov. Studia Kinantrophologica.
Authors: Stanislava Stráňavská
Classification: ADE
Title: Rozsah pohybových a športových aktivít žiakov základných škôl vo voľnom čase a motivácia k ich vykonávaniu. Studia Kinantrophologica
Authors: Štefan Adamčák - Boris Beťák
Classification: ADF
Title: Hry s využitím globálneho polohového systému. Športový edukátor.
Authors: Štefan Adamčák
Classification: ADF
Title: Opinions of 6th grade students on kinetic games realized during physical and sports education. Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education And Sport
Authors: Štefan Adamčák
Classification: ADF
Title: Physical activities in their free time secondary school students. Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education And Sport.
Authors: Stanislava Staňavská
Classification: ADF
Title: Pohybové aktivity žiakov základných škôl v stredoslovenskom regióne.Exercitatio Corporis – Motus – Salus
Authors: Štefan Adamčák
Classification: ADF
Title: Secondary school students’ opinions about physical and sports education.Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education And Sport
Authors: Stanislava Staňavská
Classification: AED
Title: Hravé aktivity s GPS v meste Banská Bystrica a blízkom okolí v rokoch 2010 až 2013.Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu III. Ružomberok
Authors: Štefan Adamčák
Classification: AED
Title: Informovanosť žiakov vybraných základných škôl o globálnom polohovom systéme a hre geocaching.Šport a rekreácia 2015.
Authors: CIPOV, B. - ADAMČÁK, Š.
Classification: AED
Title: Obľúbenosť a názory žiakov druhého stupňa základných škôl na pohyb a pohybovú aktivitu realizovanú v rámci hodín telesnej a športovej výchovy v meste Veľký Krtíš. Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV. Ružomberok.
Authors: Anna Kozaňáková - Štefan Adamčák
Classification: AED
Title: Pohybové aktivity dievčat základných škôl v stredoslovenskom regióne. Vedecké práce KVP a VS. Trnava.
Authors: Štefan Adamčák-Miroslav Nemec
Classification: AED
Title: Postoje žiakov základných škôl Slovenska k telesnej a športovej výchove. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Authors: Štefan ADAMČÁK – Pavol BARTÍK
Classification: AED
Title: Rozsah a obsah pohybových a športových aktivít žiakov základných škôl vo voľnom čase. Šport a rekreácia, Nitra
Authors: Štefan Adamčák - Boris Beťák
Classification: AED
Title: Zmena postojov žiakov a žiačok základných škôl prostredníctvom hravých aktivít s gps. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Authors: Miroslav NEMEC – Boris BEŤÁK