Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stretnutie s prekladateľom Milanom Richterom

16. marca 2009 sme na pôde našej fakulty privítali významného slovenského prekladateľa a básnika oceneného mnohými domácimi i zahraničnými cenami za preklad, Milana Richtera, ktorý nedávno vydal svoj preklad básní Emily Dickinsonovej.

Študentom, ktorí naplnili celú aulu, porozprával nielen o práci na tomto preklade, ale aj o jeho osobných stretnutiach s americkými beatnikmi a zarecitoval aj niektoré zo svojich básní. Pre všetkých zúčastnených bolo jeho vystúpenie príjemným zážitkom.