Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Matej Laš, PhD.

Mgr. Matej Laš, PhD.

Mgr. Matej Laš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, priemerný človek

Telefónne číslo:
048 446 5021
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K019