Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Martin Kubuš, PhD.

PhDr. Martin Kubuš, PhD.

PhDr. Martin Kubuš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5629
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 020