Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Roman Ličko, PhD.

PhDr. Roman Ličko, PhD.

PhDr. Roman Ličko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5022
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
022