Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ECTS a ERAZMUS

Katedrová koordinátorka ECTS  za UAP a za PT :  PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

Erasmus koordinátor pre zahraničných Erasmus študentov: Mgr. Michael Dove.