Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literary section

Agata Buda: THE IMAGE OF A NARRATOR IN HARD TIMES BY CHARLES DICKENS

Katarína Feťková: TRAGICKÉ ZÁKRUTY ŽIVOTA HUDOBNÉHO GÉNIA. NIEKOĽKO POZNÁMOK K BÁSNICKEJ ZBIERKE RITY DOVEOVEJ SONATA MULATTICA(2009)

Andrea Hoffmannová: EXCEPTIONALITY VERSUS NORMATIVITY IN THE GLASS MENAGERIE