Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná elektronická konferencia 25. - 26. jún 2013

Medzinárodná elektronická konferencia "Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka" 25. - 26. jún 2013