Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sekcia D_literárna

Katarína Feťková: Beatrice  -  „veľvyslankyňa z  Nového sveta“ Re/konštrukcia ženskej  identity v románe Cynthie Ozickovej Cudzie telá (Foreign Bodies, 2010)

Andrea Hoffmannová: A Defense of Literature

Jana Javorčíková: Časové a nadčasové v tvorbe Eugena O’Neilla – tri obdobia inscenácií O’Neillových hier na Slovensku

Julia S. Starostina: Linguistic Markers of Emotional and Rational Evaluation in Modern English Drama Discourse