Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Etika ako aplikačná stratégia (metodické a teoretické odporúčania)