Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členky a členovia katedry

Externí spolupracovníci katedry v akademickom roku 2020/21

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. (email: anton.hrubon@umb.sk)

Mgr. Viera Krešáková, PhD. (email: viera.kresakova@umb.sk