Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

An Academic Debate - ShareEU

23.10.2020 sme si vedecky podebatili s kolegami z Talianska a Poľska o historickej pamäti, demokracii, slobode, identite, výučbe o týchto témach, ale aj o tom, ako sa nám darí v týchto dňoch. Táto príjemná akademická diskusia pod vedením doktorky Pecníkovej priniesla množstvo zaujímavých zistení, o ktorých sa budúci rok dočítate vo vedeckej monografii, ktorú plánujú vydať tri autorky dr. Pecníková, dr. Pondelíková a Ing. Mališová.