Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

CEEPUS pobyt nášho 2. ročníka bakalárov v slovinskom Koperi

Štyri študentky a jeden študent druhého ročníka bakalárskeho stupňa programu Európske kultúrne štúdiá absolvovali v úvode zimného semestra akademického roka 2019/20 mesačný pobyt na Primorskej univerzite v Koperi. Vďaka programu CEEPUS tak mohli spoznať región slovinskej Istrie, ako aj neďaleké mestá Ľubľanu či Bled alebo Terst a Benátky na talianskej strane. Naši druháci využili možnosť vycesovať do zahraničia prostredníctvom mobilitnej siete pre strednú Európu a Balkán s názvom Shared History of Central Europe, ktorej je naša katedra hlavným koordinátorom.