Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná konferencia The Region: History, Culture, Language v Litve

Dr. Pondelíková a dr. Pecníková sa 15.10.2020 zúčastnili online medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Litve. Svoj príspevok prezentovali v plenárnej časti konferencie. Interdisciplinárny charakter kultúrnych štúdií umožňuje skúmanie identity prostredníctvom literatúry. Doktorky skúmali identitu v exotickej, orientálnej, pre slovenských čitateľov, neznámej a neprebádanej krajine. Afgansko-americký lekár a spisovateľ Khaled Hosseini vo svojom druhom románe Tisíc žiarivých sĺnk čitateľom približuje formovanie národnej afganskej identity na pozadí dramatických historických udalostí. Témy ako prenasledovanie, nesloboda, skrývanie vlastnej identity nie sú slovenským čitateľom neznáme.