Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PROJEKTOVOVÉ VYUČOVANIE s využitím inovatívnej metódy X-LEARNING v ONLINE podobe

X-learning patrí medzi najnovšie inovatívne metódy vo vyučovaní. Sme radi, že sa nám na katedre úspešne darí aplikovať moderné vyučovacie metódy aj v online svete. Ďakujeme odborníkom z praxe, že nám s touto neľahkou úlohou pomáhajú. Manažérkou turisticko-informačného centra, ktorá sa okrem iného špecializuje aj na vzdelávanie dospelých, oboznámila študentov, ako fungujú projekty v praxi. Nadobudnutú skúsenosť budú mať naši študenti možnosť samostatne vyskúšať. Tešíme sa na prezentáciu ich projektov pomocou aplikácie Prezi, s ktorou sa nedávno oboznámili.