Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rozlúčka s doc. Meškovou

Po pracovnej porade dňa 30. januára 2020 sa členovia katedry rozlúčili s doc. Ľudmilou Meškovou, ktorá k 31. januáru 2020 ukončila pracovný pomer. Doc. Meškovej, bývalej vedúcej KEKŠ od decembra 2014 do septembra 2019, za jej pôsobenie ďakujeme a do ďalších rokov želáme všetko dobré!