Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne pokračovanie (PhDr.)

Katedra európskych kultúrnych štúdií zverejní rámcové témy rigoróznych prác s potenciálnymi školiteľmi pre nasledujúci akademický rok začiatkom septembra 2019.