Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Projekt ERASMUS+ "Jean Monnet"-Modules / Cultural Transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives (CULTUrE)