Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pre uchádzačov o štúdium

Milí stredoškoláci,

ako prodekan Filozofickej fakulty UMB som chodieval na veľtrhy vzdelávania a na dni otvorených dverí a stredoškoláci sa ma často pýtali, aké budú ich šance na trhu práce, keď vyštudujú ten alebo onen študijný odbor na Filozofickej fakulte UMB. Na to som im vždy odpovedal, že ak odbor vyštudujú a budú samostatní, kriticky uvažujúci, rozhodní a rozhľadení, potom sú ich šance veľké. Naopak, ak vyštudujú a spomenuté schopnosti im chýbajú, budú to mať zložité.

Bakalársky stupeň štúdia filozofie je orientovaný na podporu kritického myslenia, kultúrnej orientácie, verbálnych schopností a samostatnej práce študenta. Filozofia sa študuje buď ako učiteľský alebo neučiteľský program, v oboch prípadoch v kombináciách s cudzími jazykmi, slovenským jazykom a históriou.  

Na tejto stránke nájdete informácie o celej ponuke nášho štúdia, informácie o prijímacom konaní sú na stránke študijného oddelenia fakulty. Ak máte k štúdiu filozofie v Banskej Bystrici akékoľvek otázky, píšte na adresu ff.kfi@umb.sk, alebo volajte na číslo 048 446 7314.  

 

Martin Schmidt

Katedra filozofie