Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied