Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.2 Filozofia