Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vysokoškolská učebnica z filozofie prírodných vied