Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

POĽSKO - Uniwersytet Wroclawski - Wydział Nauk Społecznych - Instytut Filozofii