Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hosťovská prednáška profesora Milana Kováča o výskumoch zaniknutých mayských miest v Guatemale, 19. 4. 2016