Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oslavy 60-teho výročia existencie katedry histórie, 19. 11. 2015