Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Letná škola archeológie na Pustom hrade

Letná škola archeológie  Letnú školu archeológie na Pustom hrade organizuje Archeologický ústav SAV v Nitre každoročne pre záujemcov o výskum najväčšieho stredovekého hradného komplexu v Strednej Európe.