Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 1