Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte)