Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995