Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obraz dejín Slovákov, ich zápasu o historičnosť a identitu a ich podiel na civilizačnom úsilí ľudstva v učebniciach dejepisu susedných štátov