Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

České, slovenské a československé dějiny 20. století IV.